• De dorpsvereniging is er voor jou en u.
 • Check de agenda.
 • Toneelvereniging zoekt acteurs.
 • Check de Nieuwspagina!
 • Geldinzameling kerstpakketjes.

Archief nieuwsbrieven

 

Nieuwsbrief Dorpsvereniging Scharmer 23-7-2020.

Beste dorpsgenoten,
Voor u ziet een nieuwe nieuwsbrief in een nieuw jasje. Ik ben benieuwd wat u hiervan vindt. De vakantieperiode is aangebroken. Dus als u met vakantie gaat, een goede vakantie. Ik ben nu met vakantie en schrijf u deze nieuwsbrief vanaf mijn vakantie adres. 

Bestuurswisseling.
Sins kort ben ik toegetreden tot het bestuur van de dorpsvereniging. Mijn naam is Bram Bos en ik woon samen met Marjan aan de Hoofdweg 117. Het zitting hebben in een dorpsvereniging is voor mij geheel nieuw en een onbekend terrein. Een leuke uitdaging omdat je meer betrokken raakt met het wel en wee van Scharmer. Maar ook breder richting de gemeente midden Groningen. Er zijn al goede contacten over en weer opgebouwd dus een goede basis om zo door te gaan. In het bestuur hebben we afgesproken dat er een duidelijke taakverdeling is zodat u en jij als lid van de dorpsvereniging Scharmer (DVS) weet wie je kan aanspreken voor welk onderwerp.

 

Bestuursleden Dorpsvereniging Scharmer:

Albert Bakker (voorzitter)
Henk de Jong (vicevoorzitter en contactpersoon activiteiten binnen en buiten Scharmer)Christine Hillemans (secretaris)Greet Veldman (penningmeester)Anja Rozeveld (contactpersoon inwoners van Scharmer)Hilde Bakker (contactpersoon werkgroepen in Scharmer)Bram Bos (communicatie en digitalisering) 

De communicatie verloopt via ons bekende mailadres.

Hoe blijft u op de hoogte over de nieuwtjes in Scharmer.
Heb je de laatste periode op onze website gekeken? De website wordt actueel gehouden. De Dorpsvereniging Scharmer gaat ook anno 2020 steeds meer op de digitale tour. De nieuwsbrief wordt gelinkt aan de website (https://dorpsverenigingscharmer.jouwweb.nl/nieuws). Via de website komt in de toekomst ook regelmatig een Poll voor peilingen van de behoefte van de leden van de DVS. Zo wil de DVS meer communicatie met haar leden. Dan is het fijn als we met alle leden van de DVS kunnen communiceren. Daarom de oproep om deze  mail ook door te sturen aan je huisgenoten. Ze kunnen hun eigen e-mailadres sturen naar redactiedvs@live.nl, zodat ook zij op de hoogte blijven over wat speelt in Scharmer.
De leden die geen smartphone, tablet of PC hebben ontvangen de papieren versie van de DVS nog eenmaal in de brievenbus. Daarna gaan we met deze service stoppen.

 

Informatie van de werkgroep Noaberschap:
Vragen, signalen en/of informatie kun je doorgeven aan Koba Bleeker, coördinator van deze werkgroep en telefonisch bereikbaar op 06 – 44 20 11 24.

Openbaar vervoer.
Stichting Stadsvervoer HS verzorgt met een 8 personenbus vanaf eind
2014 het lokale vervoer met lijn 515 bijna door geheel Hoogezand en Sappemeer, en vanaf 16
december 2019 rijdt Stichting Stadsvervoer HS een 2e lijn. Deze nieuwe buurtbuslijn 516
wordt gereden vanaf het Medisch Centrum in Hoogezand, via Martenshoek, Foxhol, Kolham,
Scharmer met als eindbestemming Harkstede v.v.
Voor bovengenoemde twee buslijnen zijn wij naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilliger
chauffeurs. Ook dames zijn van harte welkom om ons team te komen versterken.
Houd je van autorijden, vind je contact met mensen leuk, verleen je graag service en
lijkt het je leuk om met meerdere vrijwilligers openbaar vervoer te verzorgen voor inwoners
uit je eigen gemeente?
Word dan nu vrijwilliger als chauffeur op de stadsbus!

Taken: De vrijwilligers werken volgens een kwartaalrooster. Voor ieder rooster kan worden
aangegeven wanneer men dat kwartaal niet kan rijden. De chauffeurs rijden minimaal 8 uur per
week.(2x max.4 uur)
Eigenschappen:

 • U zorgt dat u er te allen tijde verzorgt uit ziet. Bedrijfskleding wordt verstrekt.
 • U draagt zorg voor de passagiers, het voertuig en voor een juiste registratie van uw rit administratie.
 • U bent in het bezit van een geldig rijbewijs B met voldoende rijervaring. Ervaring in een 8 personenbus is niet vereist.

Minimum leeftijd 21 jaar en U verkeert in een goede gezondheid. U krijgt vooraf een rijtest
en een medische keuring. Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist en dient
voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden te worden overlegd. ( keuring en VOG
verklaring zijn op kosten Stadsvervoer)

Voor informatie kunt U contact opnemen met onze coördinator: tel. 06-23904204 .Zie ook onze
site: www.stadsvervoerhs.nl of meld u aan via ons mailadres info@stadsvervoerhs.nl of via het
aanmeldformulier.

Wij nodigen al onze inwoners van de gemeente Midden- Groningen graag uit om met ons mee te
rijden op één van onze lijnen. Daarom zeggen we ook graag:
” Stap in, en rijd met ons mee”!

De volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt eind augustus. Leden van DVS die een stukje willen aanleveren, graag rond 23 augustus je reactie mailen.  Via dit email adres kunnen jullie ook altijd contact met ons opnemen voor andere zaken.Met vriendelijke groet,

Bram Bos,
Communicatie en Digitalisering.
Dorpsvereniging Scharmer.

Nieuwsbrief van de Dorpsvereniging Scharmer d.d. 26-6-2020


Lieve mensen,
Op woensdag 24 juni hield Premier Rutte zijn laatste Corona gerelateerde persconferentie. Bij de
grote versoepeling van maatregelen die premier Rutte heeft aangekondigd, blijft één eis
maatgevend: overal moeten bezoekers anderhalve meter afstand kunnen houden.
Het bestuur wenst jullie een hele mooie zomer toe.

Belangrijke data voor jullie:
• Woensdag 1 juli om 17.00 uur: ingebruikneming van de AED bij de Borgmeren.
Zodra we in het najaar activiteiten gaan organiseren, informeren we jullie.


Evaluatie n.a.v. de Algemene Ledenvergadering.

De algemene ledenvergadering ging dit jaar niet door. Zoals jullie gemerkt hebben heeft Jan Ramm
afscheid genomen van het bestuur en is Bram Bos toegetreden tot het bestuur. Daarmee zijn we als
bestuur weer volledig op sterkte. Sytske Cornelisse heeft zich bereid verklaard om in 2021 reserve lid
voor de kascommissie te worden en om in 2022 en 2023 lid te worden van de kascommissie.

Berichtje van Jan Ramm.
Beste dorpsgenoten,
Na negen jaar in het bestuur van de dorpsvereniging Scharmer te hebben gezeten heb ik dit jaar
besloten om mij niet herkiesbaar te stellen. Ik wil op deze manier ruimte maken voor nieuw bloed
zodat we niet verzanden. Ik heb al deze jaren met veel plezier opgetreden als (mede)
vertegenwoordiger van het dorp Scharmer en zijn inwoners. Tijden veranderden en wij veranderden
mee, we zijn als bestuur steeds meer een verlengstuk geworden van de overheid met de daarbij
behorende taken en verantwoordelijkheden. We hebben gezamenlijk een visie opgesteld welke als
leidraad dient voor de leefbaarheid en veiligheid van het dorp. Ook heb ik altijd veel plezier beleefd
aan het organiseren van de diverse activiteiten die ons kleine dorp rijk is, aan het uitbrengen van de
Raaitvink en ga zo maar door. Het is een periode waar ik met veel plezier op terug kijk en waarvan ik
veel heb geleerd.
Groot was de verrassing toen er op 15 juni een versierde wagen voor kwam rijden die mij onder
muzikale begeleiding, niet als voorzitter maar als ``bankzitter’’ door het dorp heeft getroond.
Veel dorpsgenoten stonden aan de weg om mij uit te zwaaien en ik heb onderweg diverse
geschenken aangeboden gekregen, waarvoor hartelijk dank.
Ik dank jullie allen voor het vertrouwen en wens het huidige bestuur veel succes, het is een
geweldige club!


Een AED in Scharmer:
Zoals gemeld in eerdere nieuwsbrieven, is de werkgroep Gezondheid en Leefomgeving druk bezig
geweest met het realiseren van een AED in Scharmer. We zijn blij jullie te kunnen laten weten dat dit
gelukt is met steun van de gemeente Midden-Groningen, park De Borgmeren en de Dorpsvereniging.
De officiële ingebruikneming van de AED zal plaats vinden op woensdag 1 juli om 17.00 uur bij de
ingang van hoofdgebouw van De Borgmeren. Belangstellenden zijn van harte welkom om hier bij
aanwezig te zijn.
De werkgroepleden Brenda Aalders, Hilde Bakker en Albert Bakker.


Informatie van de werkgroep Noaberschap:
Vragen, signalen en/of informatie kun je doorgeven aan Koba Bleeker, coördinator van deze
werkgroep en telefonisch bereikbaar op 06 – 44 20 11 24.


Koop lokaal:
Deze landelijke actie vinden we als bestuur een hele goede actie. Hierbij de eerste reactie.


Hoofdweg 73: Rap schoon.
Schoonmaken is eenvoudig, met alleen een schoonmaakdoek van Rap schoon & water! Het reinigt
ramen, glas, spiegels, douchedeuren, tegels, roestvrijstaal, deuren etc. Eigenlijk te gebruiken voor
alles! Nadrogen is niet nodig.


Ook verkoopt Rap schoon TZE TJI Chun thee, dit is heerlijke Chinese groene thee, en enkele andere
soorten thee afkomstig uit de theefabriek in Houwerzijl. Bovendien verkopen wij o.a. ook theepotjes,
zeefjes, maatlepels, theeblikjes en natuurlijk de Chinese groene theebeker met filter en deksel.
Info m.b.t. Rap schoon en de producten kunt u vinden op https://rapschoon.jouwweb.nl/.


Nieuws uit Midden-Groningen.
*De gemeente Midden-Groningen ontwikkelt samen met ingenieursbureau Sweco een nieuw
Mobiliteitsplan. In dit nieuwe Mobiliteitsplan staat beschreven hoe we de komende jaren in grote
lijnen om gaan met zaken als verkeersveiligheid, bereikbaarheid, duurzame mobiliteit, openbaar
vervoer en parkeren. De gemeente en Sweco hebben veel ervaring met Mobiliteitsplannen, maar we
zijn ook afhankelijk van uw kennis en ervaring met mobiliteit.
Het Mobiliteitsplan kunnen we alleen gezamenlijk maken, we hebben uw kennis en denkkracht nodig.


Denkt u mee over hoe we de eerder genoemde thema’s in onze gemeente vorm kunnen geven?
In een korte online vragenlijst kunt u antwoord geven op vragen die ingaan op de thema’s, en u kunt
locaties waar zaken spelen op de kaart aangeven. Zo weten wij precies wat er waar speelt!


U kunt de online vragenlijst bereiken via de volgende link: https://app.maptionnaire.com/nl/8853/
Het invullen van de lijst kost ongeveer 15 minuten.
Met het invullen van de vragenlijst maakt u kans op een lokale cadeaubon t.w.v. 50 euro!
Samen houden we de gemeente veilig bereikbaar. Erg veel dank!
Elie de Haas


*Afgelopen week heeft de raadscommissie de raadsbrief Windverkenning besproken. De
raadscommissie stemde in met de voorgestelde lijn van het college van B&W om verdiepend
onderzoek te gaan doen. De komende maanden komt uitvoeriger onderzoek naar de ecologie (o.a.
bij Roodehaan) en de turbulentie. Jullie kunnen je via de nieuwsbrief en de website
https://www.windplatformgroningen.nl/ op de hoogte houden.


De volgende nieuwsbrief verschijnt eind juli. Leden van DVS die een stukje willen aanleveren, graag
rond 23 juli je reactie mailen naar redactiedvs@live. Via dit email adres kunnen jullie altijd contact
met ons opnemen.

Nieuwsbrief 25-5-2020

Lieve mensen,

Op dinsdag 19 mei hield Premier Rutte weer een belangrijke persconferentie. We keken er allen reikhalzend naar uit. Welke versoepeling(en) is (zijn) mogelijk? Duidelijk is dat we ons moeten gaan voorbereiden op de anderhalve meter-samenleving. Ook duidelijk is dat we niet weten hoe de toekomst er uit ziet. De toekomst blijft in ieder geval onzeker. Komt er wel of geen tweede “virusgolf”? Zo ja, wanneer? Daarom hebben we als bestuur de onderstaande activiteiten afgelast. We hopen echt op betere en gezondere tijden. 

 

Jullie kunnen altijd via redactiedvs@live.nl contact met ons opnemen. Zorg goed voor jezelf en je naasten. Het bestuur wenst jullie allemaal sterkte en een goede gezondheid. En houd vol!

 

Belangrijke data voor jullie:

 • 15 juni: Algemene Ledenvergadering van de Dorpsvereniging gaat niet door (lees hieronder)
 • 29 augustus: buurt BBQ gaat niet door.
 • September: SlochterWoldSpektoakel gaat niet door.

 

De Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur heeft besloten de algemene ledenvergadering dit jaar niet te laten doorgaan. Door het uitbreken van het Coronavirus zijn we nog steeds aan strenge regels gebonden. Er mogen max 30 leden in een ruimte plaats nemen en we moeten op 1,5 m afstand van elkaar plaatsnemen. Dat zou betekenen dat we het 31e lid van de Dorpsvereniging naar huis zouden moeten sturen en dat we al luid pratend de vergadering houden. Niet erg gezellig. Deze vergadering naar een later tijdstip verplaatsten is niet aan de orde, we weten als bestuur niet hoe de wereld er over een aantal weken/maanden uitziet.

In de statuten (op onze website te vinden, artikel 10) staat vermeld dat als eentiende van de leden (dat betekent 19 leden) van mening is dat er een AV gehouden moet worden het bestuur deze vergadering organiseert. Leden die graag willen dat het bestuur een vergadering organiseert kunnen een berichtje sturen naar redactiedvs@live.nl of een berichtje in de brievenbus gooien (Herenlaan2).

Alle stukken voor deze vergadering worden rond 1 juni digitaal verstuurd naar alle leden. Leden die deze stukken op papier willen ontvangen kunnen dit aangeven door een mailtje te sturen naar redactiedvs@live.nl of een briefje te gooien in de bus bij Herenlaan 2.

 

Bestuursverkiezingen.

Jan Ramm treedt af en is niet herkiesbaar. Als bestuur hebben we Jan bedankt voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van het bestuur en als boegbeeld van het dorp. Bram Bos wordt door het bestuur voorgedragen als bestuurslid.

De procedure voor het aanleveren van tegenkandidaten is als volgt: Leden van de Dorpsvereniging Scharmer kunnen tegenkandidaten voordragen tot 29 mei 12.00 uur. Minstens tien leden van de Dorpsvereniging Scharmer dienen hiervoor een ondertekend verzoek in te dienen bij de secretaris (redectiedvs@live.nl) of (Herenlaan 2). Dit verzoek gaat vergezeld met een bereidheidsverklaring van de gestelde kandidaat.

 

Lid kascommissie.

We zoeken voor volgend jaar, 2021, een reserve lid voor de kascommissie, dat ook bereid is in 2022 en 2023 lid te worden van de kascommissie. Geef je belangstelling door naar redactiedvs@live.nl.

 

Een AED in Scharmer:

Zoals in de vorige nieuwsbrief te lezen, wordt er hard gewerkt aan een AED in Scharmer. Inmiddels zijn we weer een stapje verder na de toezegging van de gemeente om de AED mede te financieren. Hier zijn we uiteraard erg blij mee. Daarnaast is ook het park De Borgmeren, waar de AED komt te hangen, bereid om een bijdrage te leveren. Het resterende bedrag en de onderhoudskosten zullen voor rekening komen van de Dorpsvereniging. Er moeten nog wat details besproken worden met De Borgmeren, maar de verwachting is dat de AED nog voor de zomervakantie in gebruik kan worden genomen. Alhoewel we natuurlijk hopen dat dit niet daadwerkelijk nodig zal zijn.

De werkgroep AED Brenda Aalders, Hilde Bakker en Albert Bakker. 

 

Informatie van de werkgroep Noaberschap:

Vragen, signalen en/of informatie kun je doorgeven aan Koba Bleeker, coördinator van deze werkgroep en telefonisch bereikbaar op 06 – 44 20 11 24.

 

Informatie van de werkgroep digitaal smoelenboek: 

Alle inwoners in Scharmer hebben het verzoek gehad om mee te werken aan een nieuw Huizen-/Smoelenboek van Scharmer. We hebben nog niet van iedereen een reactie hierop ontvangen. Dus, hierbij een oproep om de gevraagde gegevens aan te leveren. Dit kan via de email (voorkeur) naar redactiedvs@live.nl of in de brievenbus bij Hoofdweg 73.  Alvast bedankt!

Greet Veldman.

 

Koop lokaal:

Deze landelijke actie vinden we als bestuur een hele goede actie. Juist in deze bijzondere tijd kunnen lokale ondernemers vaak ook een extra steuntje in de rug goed gebruiken. We kennen niet alle lokale ZZP-ers, ondernemers uit Scharmer en omgeving. Daarom de volgende vraag: ben jij een ZZP-er, ondernemer en wil je graag je mede inwoners van Scharmer attenderen op je bijzondere producten, stuur dan een mailtje naar redactiedvs@live.nl. We nemen je adres met je producten (en eventueel een korte toelichting) in de volgende nieuwsbrief op.

 

Evaluatie van de Dodenherdenking op 4 mei:

Bloemen zijn door Gea de Jong en Jan Ramm gelegd bij het monument en de stolperstenen in Woudbloem.

 

 

Nieuwsbrief van de Dorpsvereniging Scharmer 28-4-2020

 

Lieve mensen,

Op dinsdag 21 april hield Premier Rutte weer een belangrijke persconferentie. We keken er allen reikhalzend naar uit. Welke versoepeling(en) is (zijn) mogelijk? Rutte sprak over een duivels dilemma. Alle  maatregelen worden zeer geleidelijk teruggedraaid en alle grote evenementen worden nog steeds afgelast. Koningsdag was dit jaar zeer bijzonder. Toch gaven de vele vlaggen en de zon wel een feestelijk gevoel. Of het SlochterWoldSpektoakel van 2020 doorgaat is op dit moment nog de vraag. Ook in Scharmer zullen we ons moeten gaan voorbereiden op de anderhalve meter-samenleving. Als bestuur houden we (voor calamiteiten) contact met Linda Veenstra (gebiedsregisseur) en Klaas Wagelaar (wijkagent). Jullie kunnen altijd via redactiedvs@live.nl contact met ons opnemen. Zorg goed voor jezelf en je naasten. Het bestuur wenst jullie allemaal sterkte en een goede gezondheid. En houd vol!

 

Belangrijke data voor jullie:

 • 4 mei: aangepast programma voor de Dodenherdenking (info hieronder)
 • 15 juni: Algemene Ledenvergadering van de Dorpsvereniging bij de Borgmeren (info volgt)
 • 29 augustus: buurt BBQ (info volgt)

 

Aangepast programma voor de Dodenherdenking op 4 mei:

De Dodenherdenking is voor veel mensen een moment om gepast stil te staan bij het verleden, zeker nu dit jaar 75 jaar bevrijding gevierd wordt. Toch dit jaar een aangepast programma. We vragen jullie om 4 mei thuis de vlag de hele dag halfstok te hangen ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers. De herdenking bij het monument in Woudbloem vindt ook in aangepaste vorm plaats. De gemeente Midden-Groningen stuurt bloemen naar elk dorp waar in het verleden een dodenherdenkings-ceremonie werd gehouden. Deze bloemen worden door Gea de Jong en Jan Ramm om 20.00 uur in Woudbloem naast het monument gelegd. Ook leggen zij, net als andere jaren,  overdag een bloemstukje bij de stolperstenen. De heer Scheidema, op wiens erf het monument zich bevindt, heeft twee personen toestemming gegeven om het terrein te betreden en bloemen te leggen. Er kan dus geen publiek bij deze uitgeklede kranslegging aanwezig zijn.

Burgemeester Hoogendoorn van de gemeente Midden-Groningen houdt tegen 20.00 uur  een toespraak, online via You-tube gestreamd.

 

Een AED in Scharmer:

Het is al lang een wens van de inwoners van Scharmer om de beschikking te hebben over een AED. 

De werkgroep Gezondheid en Leefomgeving, bestaande uit Brenda Aalders, Hilde Bakker en Albert Bakker is hier mee aan de slag gegaan. Zij hebben gezocht naar een goed bereikbare plek en die is gevonden bij het park De Borgmeren naast de ingang van het hoofdgebouw. Het park is ook bereid om de financiering mede te ondersteunen. Daarnaast wordt er een aanvraag gedaan bij de gemeente Midden-Groningen en zal de Dorpsvereniging een deel bekostigen. Voor de jaarlijkse onderhoudskosten, ongeveer 150 euro, wil de Dorpsvereniging een beroep doen op haar leden. De werkgroep heeft een keuze gemaakt uit een drietal offertes en gaat nu een aanvraag indienen bij de gemeente. Zij hopen dat de installatie van de AED voor de zomervakantie plaats kan vinden. 

Namens de werkgroep, 

Albert Bakker. 

 

Informatie van de werkgroep Noaberschap:

Vragen, signalen en/of informatie kun je doorgeven aan Koba Bleeker, coördinator van deze werkgroep en telefonisch bereikbaar op 06 – 44 20 11 24.

 

AVG formulier:

Deze bijzondere periode, veel mensen die thuiswerken, is misschien een prima moment om ook dit klusje af te ronden. Het formulier kun je vinden op onze website:

https://dorpsverenigingscharmer.jouwweb.nl/avg/avg-formulier. Het bestuur gaat er van uit dat als je via dit formulier geen bezwaar maakt je akkoord bent met het AVG-beleid van ons dorp.

 

Nieuws uit Scharmer:

Mans van Calkar stuurde het bestuur van de Dorpsvereniging een lijst met een opsomming van alle kleine winkeltjes en bedrijfjes uit vroegere tijden. Een indrukwekkende lijst. Is het een leuk idee om steeds in deze rubriek een verhaaltje op te nemen met als onderwerp “Vrouger in Scharmer”? Wie een leuk verhaal of anekdote heeft kan dit mailen naar redactiedvs@live.nl. Alvast bedankt.

 

Nieuwe inwoners van Scharmer nodigen we ook graag uit zichzelf voor te stellen in deze nieuwsbrief. Schroom niet. Juist in deze tijd realiseren we ons allemaal dat een goede buur beter is dan een verre vriend.

 

Nieuws uit Midden-Groningen:

Voor veel mensen ligt de eenzaamheid in deze periode op de loer. Daarom is het initiatief ontstaan door de gemeente Midden-Groningen, Werkpro, Samen aan Tafel en de Voedselbank om een plek in te richten waar mensen terecht kunnen voor een warme maaltijd. Tijdens de Corona-crisis gaat het Project Horeca-Catering WerkPro daarom iedere dinsdag en donderdag afhaalmaaltijden verzorgen.  Bewoners van de gemeente Midden-Groningen kunnen een warme maaltijd met toetje bestellen voor € 6,50 via het mailadres: cateringhoogezand@werkpro.nl (maandag en/of woensdag vóór 12.00 uur) of bellen met Project Horeca-Catering WerkPro 0598-32 62 37 (maandag en/of woensdag tussen 12.00-14.00 uur). Afhalen op dinsdag en donderdag op het tijdstip welke wordt doorgegeven na de reservering. Voor meer informatie: Werkpro Betsy Hemmes, coördinator projecten Hoogezand, tel. 06 – 33 30 65 60 Gemeente Midden- Groningen en Liesbeth Zwart, gebiedsregisseur, tel. 06 – 18 30 23 88

 

Voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en kleine ondernemers in onze provincie is het Impulsloket geopend. Hier kun je terecht met een goed idee waar net even een grotere investering voor nodig is. Voor ideeën tot € 10.000,- was er al het Loket Leefbaarheid. Vanaf nu kun je voor grotere ideeën terecht bij het Impulsloket. Meer weten? Kijk op https://bit.ly/3aaYwLB

 

Nieuwsbrief van de Dorpsvereniging Scharmer 30-3-2020


Lieve mensen,
We leven in een bijzonder tijd. Gelukkig hebben we het naar omstandigheden goed: een huis, een
tuin en de eerste twee weken hadden we mooi weer. Ik denk dan vaak aan gezinnen drie hoog in de
stad met weinig bewegingsvrijheid en die hun buren amper kennen. Ook in Scharmer is het rustig.
Heel veel activiteiten zijn niet doorgegaan (klaverjassen, de zwerfvuilactie, het Rondje Scharmer) of
gaan de komende periode niet door (Paaseieren zoeken voor de kinderen, Neutenschait’n en de 5
mei festiviteiten). De Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur verplaatst van 20 mei naar 15
juni. Als bestuur houden we (voor calamiteiten) contact met Linda Veenstra (gebiedsregisseur) en
Klaas Wagelaar (wijkagent). Jullie kunnen altijd via redactiedvs@live.nl contact met ons opnemen.
Zorg goed voor jezelf en je naasten. Het bestuur wenst jullie allemaal sterkte en een goede
gezondheid.


Belangrijke data voor jullie:
• 15 juni: Algemene Ledenvergadering van de Dorpsvereniging bij de Borgmeren (info volgt)
• 29 augustus: buurt BBQ (info volgt)


Informatie van de werkgroep Noaberschap:
In een van de laatste Nieuwsbrieven heb je iets kunnen
lezen over de werkgroep Noaberschap en wat zij doet. Wij willen ons hierbij aan je voorstellen:

Bram Bos,  Koba Bleeker (coördinator), Feikje Geertsma, (achterwacht coördinator) Christine Hillemans, Adriaan Cornelisse, Greetje Schrik en Gea Wildeboer


In deze nare Corona-tijd willen we, juist nu, onze werkgroep Noaberschap nog eens onder de
aandacht brengen.
Wat kunnen wij voor je doen?
• Iedereen die even noaberschap nodig heeft kan een beroep op ons doen.
• We denken dan aan incidentele/tijdelijke klussen, met een begin- en einddatum voor jong en
oud. Bijvoorbeeld een ziekenhuisrit, in een noodsituatie oppassen op jonge kinderen, een
keertje boodschappen doen etc.
Als inwoners van Scharmer kun je ons met noaberschap natuurlijk ook helpen. We hopen (en
verwachten eigenlijk) dat je contact hebt en houdt met de naaste buren, aanklopt en signaleert als
die buren incidenteel hulp nodig hebben. Maar mocht je niemand hebben waarop een beroep
gedaan kan worden of ziet je in je naaste omgeving dat iemand misschien hulp nodig heeft dan kun
je contact met ons opnemen. Je kunt je signaal of informatie doorgeven aan Koba Bleeker,
coördinator van deze werkgroep. Wij nemen dan contact met je op en proberen de hulpvraag zo snel
mogelijk op te lossen. Mocht je vragen hebben hierover dan horen we dat ook graag!
Feikje Geertsma & Koba Bleeker


Informatie van de werkgroep digitaal smoelenboek:
“Een lint door het land, een band tussen mensen”: Dit boek is uitgegeven ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan van de Dorpsvereniging Scharmer. Enkele nieuwe inwoners van Scharmer willen
graag dit boek ook zelf hebben. Helaas heeft de Dorpsvereniging geen extra exemplaren meer, maar
jij misschien wel? Je kunt dit mailen naar redactiedvs@live.nl of bellen naar Greet Veldman 050
4042571.

Het nieuwe Huizen-/Smoelenboek: De meeste adressen in Scharmer hebben het verzoek gehad, per
mail of in de brievenbus, om mee te werken aan een nieuwe Huizen-/Smoelenboek van Scharmer.
Enkele krijgen binnenkort nog dit bericht. We hebben nog niet van iedereen een reactie hierop
ontvangen. Dus, hierbij een oproep om de gevraagde gegevens aan te leveren a.u.b. Dit kan via de
mail (voorkeur) naar redactiedvs@live.nl of in de brievenbus bij Hoofdweg 73.

Alvast bedankt!
Greet Veldman.


Informatie van de werkgroep zwerfvuil: We hadden de organisatie van de landelijke zwerfvuilactie
rond, helaas is deze dag niet doorgegaan. Dat betekent niet dat we stilzitten. We hebben een begin
gemaakt om afspraken te maken met de gemeente over maatregelen voor terugdringen zwerfvuil.
We zijn aanwezig geweest bij een informatiebijeenkomst Gemeente Midden Groningen. In
maart/april zouden we afspraken maken met Benno Klapwijk om maatregelen vast te leggen en in
gang te zetten. Onze voorstellen zijn o.a. een grotere afvalbak bij het steigertje, een grote afvalbak
bij het strandje Scharmerplas en de bij de oostelijke parkeerplaats A7, een bak/blikvanger aan de
Hoofdweg bij de laatste abri en een fietsenstalling op hoek Woudbloemlaan/Hoofdweg. Helaas gaat
dit nu allemaal langer duren. We houden jullie op de hoogte.
Susan Hooiveld en Brenda Aalders

Informatie over de Kaartclub Scharmer: Helaas kan het klaverjassen van dit seizoen 2019-2020 niet
afgemaakt worden. De reden hiervoor kan iedereen raden nl het Coronavirus. Ook het
Koningskaarten op 23 april kan hierom niet door gaan. De eindstand na 6 x kaarten, zonder aftrek
van wedstrijden, staat hieronder vermeld. Er worden geen prijzen of beker uitgereikt. Iedereen
bedankt voor zijn of haar deelname en hopelijk zien we elkaar in september weer terug in goede
gezondheid.
Gea Wildeboer en Albert Bakker.


Uitslag kaartclub Scharmer 2019-2020
1. Albert Bakker 28.965
2. Mans Grimme 28.649
3. Harm Klaassens 27.000
4. Jan Kempinga 25.988
5. Henk de Jong 25.709
6. Henk Guichelaar 25.394
7. Feikje Geertsema 25.302
8. Klaas Veldman 24.455
9. Willie Luiken 23.938
10. Anja Begeman 23.513
11. Hilda Kempinga 23.334
12. Brenda Aalders 23.306
13. Errit Grimme 23.012
14. Aaltje Luiken 22.838
15. Willem Klinkhamer 22.613
16. Jan Snijder 22.085
17. Anton de Wit 21.605
18. Lies Snijder 21.562
19. Mieneke de Wit 21.757
20. Rinus Wilthof 21.121
21. Jantien Klinkhamer 17.257
22. Erik Wildeboer 15.828
23. Gea Wildeboer 15.003
24. Frouke Visscher 13.327


AVG formulier: Deze formulieren druppelen op dit moment binnen. Dit moment is misschien een
prima tijd om ook dit klusje op te pakken. Het formulier kun je vinden op onze website:
https://dorpsverenigingscharmer.jouwweb.nl/avg/avg-formulier. Het bestuur gaat er van uit dat als
je via dit formulier geen bezwaar maakt je akkoord bent met het AVG-beleid van ons dorp.


Inzamelzakken voor het verpakkingsmateriaal: Door het coronavirus kun je op minder plekken in
onze gemeente de gratis inzamelzakken voor het verpakkingsafval ophalen. Vanaf maandag 30 maart
start de gemeente daarom met de huis-aan-huis verspreiding van de inzamelzakken. Een keer in de
vier weken ontvang je van ons een nieuwe rol inzamelzakken in de brievenbus. Meer info:
https://bit.ly/33JGxtW.

 

 

 

Nieuwsbrief van de Dorpsvereniging Scharmer 28-2-2020

 Belangrijke data voor jullie:

 • 19 maart en 16 april; Klaverjassen bij de Borgmeren.
 • 21 maart: Zwerfvuilactie, ook in Scharmer start 10.00 uur (zie hieronder)
 • 21 maart: Rondje Scharmer, eten bij elkaar start 18.00 uur (zie hieronder)
 • 13 april: Paaseieren zoeken voor de kinderen en Neutenschait’n voor de anderen (info volgt)
 • 5 mei: bevrijdingsvuur naar Scharmer (zie hieronder)
 • 20 mei: Algemene Ledenvergadering van de Dorpsvereniging bij de Borgmeren (info volgt)
 • 29 augustus: buurt BBQ (info volgt)

Jammer genoeg vervallen dit jaar de toneeluitvoeringen. De trieste reden is ons allen bekend.

 

En we vinden het leuk om nieuwe inwoners uit ons dorp welkom te heten en te leren kennen. Welkom Diewertje en Jeroen.

Landelijke Zwerfvuilactie , ook in Scharmer op zaterdag 21 maart. Ook in Scharmer heeft de Dorpsvereniging een actie uitgezet. Samen met dorpsgenoten, jong en oud, gaan we zwerfvuil ophalen. Langs wegen, paden en in het natuurgebied. Hesjes, handschoenen, grijpers en vuilnisbakken zijn aanwezig. Voor koffie, thee en cake wordt gezorgd. De actie duurt maximaal 3 uur. Help je ook mee?! De start is om 10.00 uur, Hoofdweg 56 Coachpraktijk mozaïektuin. 
Aanmelden kan via supporter van schoon 
https://www.supportervanschoon.nl/actie/?id=80897. Of u kunt mailen naar redactiedvs@live.nl.

Rondje Scharmer: eten bij elkaar op 21 maart: Deze avond staat in het teken van gezelligheid, niet van culinaire hoogstandjes. Deze avond gaat zeker door, een aantal enthousiastelingen heeft zich al aangemeld. Dat kan alleen, je kunt met iemand anders een koppel vormen en kinderen zijn natuurlijk ook welkom. Je zorgt zelf voor een gang en eet twee gangen bij dorpsgenoten. Om 18.00 -19.00 uur starten we met een voorgerecht, om 19.15 -20.15 uur eten we het hoofdgerecht en om 20.30 -21.30 uur genieten we van het toetje met eventueel een kopje koffie/thee. Via een loting systeem word je ingedeeld. De loting bepaalt welk gerecht je maakt (voor-, hoofd- of nagerecht) en aan welke tafels je de andere twee gerechten eet. De grote verrassing is natuurlijk voor wie je kookt en waar je verder aan tafel zit en dat blijft ook een verrassing tot het einde. We geven de koks wel dieetwensen door die bij ons zijn binnengekomen. We proberen rekening te houden met je wensen.

Voor 12 maart willen we graag weten of je meedoet en wat je wensen zijn. Rond 17 maart ontvang je van ons welk gerecht je mag klaarmaken, hoeveel personen er bij jou komen eten en of er dieetwensen van gasten zijn. Heb je nog vragen of suggesties? Mail ze naar redactiedvs@live.nl                               

We hopen natuurlijk op een super gezellige avond.

Greet en Christine

------------------------------------------------------------------

Opgavestrook (graag per persoon een formulier) en sturen naar redactiedvs@live.nl onderwerp: Rondje Scharmer 21 maart.

Naam:                  Adres:                   06:         Dieetwensen:  Overige wensen:

 

Bevrijdingstocht 2020, het Bevrijdingsvuur komt op 5 mei 2020 naar Scharmer 

Groningen viert en herdenkt 75 jaar vrijheid met een groots provinciaal programma. Op dinsdagochtend 5 mei rond de klok van 12 uur arriveert het Bevrijdingsvuur in het Stadspark te Groningen. De Tocht om de Noord wil met een Bevrijdingstocht het vuur in álle dorpen van Groningen ontsteken. Astrid Bosch heeft het initiatief genomen om die dag met het bevrijdingsvuur naar Scharmer te lopen en start met haar wandeling om 13.00 uur in het stadspark. Rond 16.00 uur arriveert ze via de Herenlaan in Scharmer. Als je wilt meelopen met deze tocht, geef je op via redactiedvs@live.nl en je krijgt via Astrid de overige informatie.

 

Even voorstellen: Half December hebben wij onze schipperswoning in de binnenstad van Groningen verlaten op zoek naar meer rust, ruimte en natuur. Dit hebben wij gevonden aan de Hoofdweg 11 waar we tot nu toe met veel plezier wonen! We zijn sportief, actief en houden van het buitenleven. Samen met ons hondje Milo hebben we inmiddels al de nodige wandelingen door ’t Roegwold gemaakt. Wij zijn beiden werkzaam als fysiotherapeut in de ouderenzorg op locaties in Groningen en Ten Boer. Hiernaast is Dieuwertje ook werkzaam als fysiotherapeut voor paarden. Nadat we de afgelopen tijd druk bezig zijn geweest om het huis van binnen naar onze zin te maken wordt ons volgende project het bouwen van faciliteiten om paarden bij huis te kunnen houden om ruimte te maken voor deze uit de hand gelopen hobby;)

Hopelijk tot ziens, 
Dieuwertje en Jeroen     

 

 

Nieuwsbrief van de Dorpsvereniging Scharmer (februari 2020)

Beste mensen,

Hieronder kun je weer een aantal nieuwtjes lezen over ons dorp. De brand van ’t Hof van Scharmer heeft ons allen diep geraakt. Jakob en Mariska wensen we veel sterkte. Het bestuur heeft geprobeerd voor een aantal activiteiten andere ruimte te vinden. Daarom deze keer wat meer nieuwtjes dan anders.

Toneel: De toneelgroep heeft besloten dit jaar geen uitvoeringen te verzorgen. Natuurlijk jammer, maar ook zeer begrijpelijk.

Klaverjassen: Deze activiteit vindt op 20 februari, 19 maart en 16 april plaats in de zaal bij de Borgmeren. Er is die avond een personeelslid van de Borgmeren aanwezig voor jullie natje en droogje tegen horecaprijzen.

Belangrijke data voor jullie:

 • 21 maart: Rondje Scharmer, eten bij elkaar start 18.00 uur (zie hieronder)
 • 13 april: Paaseieren zoeken voor de kinderen en Neutenschait’n voor de anderen (info volgt)
 • 20 mei: Algemene Ledenvergadering van de Dorpsvereniging bij de Borgmeren (info volgt)
 • 29 augustus: buurt BBQ (info volgt)

Gesprek met Prolander en de gemeente Midden Groningen. Als bestuur zijn we bijgepraat over de ecologische verbindingszone tussen natuurgebied ‘t Roegwold en het Zuidlaardermeergebied. Belangrijk onderdeel van het plan is de realisatie van een veilige oversteek voor otters. We hebben de gemeente geadviseerd een voorlichtingsavond voor jullie te organiseren over de laatste ontwikkelingen.

Evaluatie 1 februari: Scharmer duurzaam. Een 10-tal mensen maakte gebruik van de mogelijkheid om zich te informeren over duurzaam energiegebruik, op 4 verschillende plekken in het dorp. Henk de Jong kreeg de meeste bezoekers voor zijn pelletketel, waarmee hij het hele huis verwarmd inclusief sanitair. Evert Terpstra heeft zijn nieuwe huis aan de Herenlaan voorzien van sensoren en allerlei technische snufjes, waarmee hij energiegebruik, opbrengst en kosten heel mooi kan laten zien. Wim Bouwsema en Wim Buiten hebben allebei een warmtepomp die om uiteenlopende redenen bij beiden nog niet optimaal werkt.  Meer bezoekers waren welkom geweest. Dank aan deze mensen om hun kennis en ervaring te delen.

Namens de werkgroep, 

Albert Bakker. 

Evaluatie 7 februari: Met negen dorpsgenoten hebben we een gezellig en heerlijke middag gehad. De High Tea was prima verzorgd door de medewerkers van Cosis. Voor herhaling vatbaar.

Rondje Scharmer: eten bij elkaar op 21 maart: Deze avond staat in het teken van gezelligheid, niet van culinaire hoogstandjes. Vind je het gezellig om zelf gasten te ontvangen voor een gerecht en vind je het gezellig om bij twee tafels in het dorp aan te schuiven voor een gerecht en dan ben je van harte welkom om mee te doen. Het voorstel is dat we om 18.00 -19.00 uur starten met een voorgerecht, om 19.15 -20.15 uur het hoofdgerecht eten en om 20.30 -21.30 uur genieten van het toetje met eventueel een kopje koffie/thee. Natuurlijk praten we elkaar aan de tafels bij over de laatste nieuwtjes in en rond Scharmer. Via een loting systeem word je ingedeeld. De loting bepaalt welk gerecht je maakt (voor-, hoofd- of nagerecht) en aan welke tafels je de andere twee gerechten eet. Tussen de gerechten is voldoende tijd om je te verplaatsen naar de volgende tafel. We gaan uit van tafels van zes mensen. Maar omdat we vooraf niet weten hoeveel mensen er mee doen, kun je ook met vijf of zeven aan tafel komen te zitten. Voor die tijd weet je niet met wie je aan tafel zit, dat blijft de verrassing. We geven de koks wel dieetwensen door die bij ons zijn binnengekomen. Kinderen zijn natuurlijk ook van harte welkom.

We proberen rekening te houden met je wensen: dieetwensen en andere wensen (graag kinderen of liever geen kinderen aan tafel). Maar het is waarschijnlijk onmogelijk om met alle wensen rekening te houden, dus blijf flexibel en geef zo min mogelijk wensen door. Het leuke van deze activiteit is dat er maar minimaal zes personen nodig zijn, al is het natuurlijk wel veel gezelliger als je aan elke tafel andere buurtbewoners tegenkomt.

Voor 5 maart willen we graag weten of je meedoet en wat je wensen zijn. Rond 12 maart ontvang je van ons welk gerecht je mag klaarmaken, hoeveel personen er bij jou komen eten en of er dieetwensen van gasten zijn. Heb je nog vragen of suggesties? Mail ze naar redactiedvs@live.nl                               

We hopen natuurlijk op een super gezellige avond.

Greet en Christine

------------------------------------------------------------------

Opgavestrook (graag per persoon een formulier) en sturen naar redactiedvs@live.nl onderwerp: Rondje Scharmer 21 maart.

Naam:                  Adres:                   06:         Dieetwensen:  Overige wensen:

------------------------------------------------------------------

 

Werkgroep Noaberschap: Tijdens het Nij-joarsklokje in 2019 hebben we, als inwoners van Scharmer, de dorpsvisie voor Scharmer vastgesteld. Noaberschap is toen vaak genoemd om ons dorp veilig en leefbaar te houden. Noaberschap kan niet zonder noabers, we zijn eigenlijk  allemaal noabers. De meeste onder ons geven tijdens vakanties de planten water bij de noabers of nemen eens een boodschap mee voor de buurman.

In het dorp zijn zeven mensen die het noaberschap verder vorm willen geven. Iedereen die even naoberschap nodig heeft kan een beroep op deze mensen doen. Maar we denken dat het voor sommige mensen lastig kan zijn om hulp te vragen. Daarom hebben we jullie nodig. We hopen (en verwachten eigenlijk) dat je contact hebt en houdt met je naaste buren, aanklopt en signaleert als die buren incidenteel hulp nodig hebben. Als je die hulp, als noabers,  op dat moment niet kunt bieden, kun je je signaal/ je informatie doorgeven aan de coördinator van deze werkgroep. Het gaat om incidentele klussen, met een begin- en einddatum voor jong en oud. We denken aan een ziekenhuisrit, in een noodsituatie oppassen op jonge kinderen, een keertje boodschappen doen etc. Als de gevraagde hulp meer structureel van aard is, kijken we samen hoe we professionele hulp in kunnen schakelen. We gaan bij de gemeente informeren, welke hulp/ondersteuning vanuit dit circuit geboden kan worden.

 

Koba Bleeker (06-44201124) is de coördinator van deze werkgroep, met Feikje Geertsma (06-51750958) als achterwacht. Schroom niet om de telefoon te pakken als noaberschap nodig is, voor jezelf of voor de noabers. Natuurlijk kun je ook bellen als je je wilt aansluiten bij deze werkgroep. Zo dragen we allen ons steentje bij aan de leefbaarheid van het dorp.

 

“Een lint door het land, een band tussen mensen”  heet het boek, uitgegeven ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Dorpsvereniging Scharmer. Het idee is ontstaan om een nieuwe, in eerste instantie een digitaal, boek te gaan maken. Wij vragen de medewerking van alle inwoners van Scharmer. U ontvangt hierover nog bericht. Wij vragen u, bijvoorbeeld een persoonlijk verhaal, een beschrijving van het huis of tuin of wat u maar leuk vindt om te delen, in te leveren. Iedereen ontvangt ter inspiratie een kopie van de beschrijving van hun adres uit het vorig boek. U kunt uw pagina(‘s), maximaal 2, mailen naar redactiedvs@live.nl. Lukt dit niet, dan kunt u ook uw verhaal op papier inleveren (Hoofdweg 73, Scharmer). U kunt ook hulp krijgen bij het opstellen van uw verhaal (Greet Veldman tel. 050-4042571). Foto’s zijn welkom. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Namens de boekcommissie, Hilde Bakker, Jan Visscher, Greet Veldman.

 

AVG formulier Deze formulieren druppelen op dit moment binnen. Het formulier kun je vinden op onze website:

https://dorpsverenigingscharmer.jouwweb.nl/avg/avg-formulier. Het bestuur gaat er van uit dat als je via dit formulier geen bezwaar maakt je akkoord bent met het AVG-beleid van ons dorp.

 

Het bestuur van popkoor Daisy Bells heeft ons gevraagd jullie te informeren over het SchrikkelConcert popkoor Daisy Bells Harkstede op zaterdag 29 februari in het restaurant "De Boerderij Fraeylemaborg" te Slochteren, met als gastoptreden de "Golden Men" uit Assen.

 

 

Nieuwsbrief Dorpsvereniging Scharmer 2020/01

Beste mensen,

Hieronder kun je weer een aantal nieuwtjes lezen over ons dorp.

Belangrijke data voor jullie:

 • 1 februari: Scharmer duurzaam, start 13.00 uur
 • 7 februari: High Tea bij Cosis, start 13.30 uur
 • 21 maart: Rondje Scharmer, eten bij elkaar start 18.00 uur
 • 28 maart en 3 en 4 april: toneel, start 20.00 uur, zaal open 19.00 uur
 • 13 april: Paaseieren zoeken voor de kinderen en Neutenschait’n voor de anderen
 • 20 mei: Algemene Ledenvergadering van de Dorpsvereniging
 • 29 augustus: buurt BBQ

 

Evaluatie van Nijjoarsklokje

Op 4 januari hebben we elkaar als dorpsgenoten het beste gewenst  voor 2020. Op initiatief van onze voorzitter, Jan Ramm, toasten we op het nieuwe jaar. Daarna hebben we genoten van het stamppotbuffet van Jakob en Mariska. Tot slot deden we allen mee aan een zeer professionele pubquiz, gemaakt en gepresenteerd door Hilde en Henk. Vooral de vragen over onze eigen omgeving waren lastig: hoeveel straten zijn er in Scharmer, hoeveel borgen heeft Scharmer gehad. Leerzaam dus, maar bovenal gezellig.

Dit winnende team had uiteindelijk de meeste antwoorden goed, van harte met jullie eerste prijs.

 

Voortgang energiewerkgroep:  Scharmer Duurzaam op 1 februari

Op zaterdag 1 februari wordt door de hele provincie Groningen heen de dag van de duurzaamheid georganiseerd ( zie ook https://groningenwoontslim.nl/dienst/groningen-duurzame-huizendag/.

De energiewerkgroep Scharmer wil hier ook een bijdrage aan leveren. Zij heeft een aantal inwoners van ons dorp gevraagd en bereid gevonden hun kennis, ervaring en maatregelen die zij hebben genomen om hun huis duurzamer te maken, te delen. Daarom is het mogelijk dat u op 1 februari tussen 13.00 uur en 16.00 uur een bezoek brengt aan deze mensen en u laat informeren over wat zij gedaan hebben, wat de voordelen daarvan zijn en welke obstakels ze zijn tegengekomen.

Het betreft de volgende inwoners met daar achter ook hun maatregel(en):

Henk de Jong, Hoofdweg 33.                    Pelletketel en zonnepanelen

Evert Terpstra, Herenlaan 2a.                   Optimale isolatie en zonnepanelen.

Wim Buiten, Hoofdweg 113.                      Warmtepomp.

Wim Bouwsema, Hoofdweg 104.            Hybride warmtepomp en zonnepanelen.

De energiewerkgroep.

 

High Tea bij Cosis op 7 februari

We organiseren een gezellige High Tea bij Cosis, ons Hertenkamp, Appelhof 28, Harkstede. Alle leden van de Dorpsvereniging Scharmer zijn welkom. De prijs is:  € 10,00 per persoon.

Heeft u geen vervoer? Vervoer kunnen we voor u regelen, wanneer u dit bij de opgave aangeeft.

Opgave voor de High Tea kan tot en met maandag 3 februari via de mail redactiedvs@live.nl of bellen naar Greet Veldman, tel. 050 4042571.

 

Rondje Scharmer,  eten bij elkaar op 21 maart

Deze avond staat in het teken van gezelligheid, niet van culinaire hoogstandjes. Vind je het gezellig om bij twee tafels in het dorp aan te schuiven voor een gerecht en vind je het gezellig om zelf gasten te ontvangen voor een gerecht, dan ben je van harte welkom om mee te doen. Het voorstel is dat we om 18.00 starten met een voorgerecht, om 20.00 uur het hoofdgerecht en om 21.00 uur het toetje. Via een loting systeem word je ingedeeld aan de tafels en voor het gerecht dat je zelf klaarmaakt. Houd deze avond vrij als je dit een leuk idee vindt. Binnenkort volgt meer informatie en kun je je aanmelden voor het evenement.

 

Informatie over het toneel:  de Toneelgroep Scharmer gaat weer los!  op 28 maart, 3 en 4 april

Als je al een tijdje als gescheiden man DOOR het leven gaat, dan is het best fijn om weer een vrouw in je leven te hebben, toch? Even een contactadvertentie zetten om vervolgens een aantal uitverkoren dames bij jou thuis uit te nodigen. Tussen al die dames zit vast de vrouw van je dromen.
En het is best een slim idee om de dames op één dag uit te nodigen want dat scheelt tijd.
Bovendien kan het ook gezellig zijn. Denk je.

Je laat je van je beste kant zien waarbij je heus een beetje mag overdrijven. Dan volgt een leuke verrassing. Voor jou en voor de dames. Het blijkt namelijk dat je hen iets heel bijzonders kunt aanbieden. Dat wil zeggen, één van hen.

Wie van de dames zal het worden? En hoe gaan al die verschillende dames met elkaar om? Vriendschappelijk of gaan ze kakelend de onderlinge strijd aan? Vragen, vragen.

Bovendien, om het nog spannender te maken, werkt het KNMI niet helemaal mee. En voor wie is die bijzondere verrassing nu echt bedoeld?’ Deze dag gaat niet echt van een leien dakje dus laten we maar hopen op een “Ze leven nog lang en gelukkig”- einde.

Houd de website in de gaten voor de kaartverkoop:

https://dorpsverenigingscharmer.jouwweb.nl/activiteiten-dvs/toneelgroep-scharmer

 

Vlaggen

We hebben nog een voorraad vlaggen van Scharmer voor de liefhebbers. De vlag is te koop bij Greet Veldman, Hoofdweg 73 en de prijs bedraagt voor leden €17,50 en voor niet leden € 20,00. 

 

Bedrijvigheid

Als bestuur waren we aanwezig bij de sluiting van de groentewinkel van de familie de Wit. We hebben Anton en Mieneke bedankt voor hun altijd verse aanbod aan groenten en fruit. We waren ook aanwezig op de opening van de Coachpraktijk Mozaïektuin van Susan Hooiveld. De kinderen Anna en Chris verrichten de opening: het doorknippen van het toegangslint. We wensen Susan veel succes toe.

AVG formulier

Nog niet iedereen heeft het AVG formulier ingevuld. Het formulier kun je vinden op onze website:

Klik hier. Het bestuur gaat er van uit dat als je via dit formulier geen bezwaar maakt je akkoord bent met het AVG-beleid van ons dorp.