• DVS is er voor jou en u.
 • Meewerken groot project.
 • Check de agenda 2023.
 • Check de Nieuwspagina!
 • Meld je aan voor de nieuwsbrief via website.

De agenda van Dorpsvereniging Scharmer

 • 11 t/m 14 september 2023, Brainstormsessies dorpsplannen Scharmer! Opgave via nieuwsbrief juli 2023
 • 23 september Zwerfvuil actie en kinderactiviteit o.l.v. de werkgroep jeugd.
 • 23 september sup clinic in park Borgmeren. Vanaf 14:00 uur sup clinics onder deskundige begeleiding van de dames supteam Surfcenter©. Sup huur is betaald door de DVS! Opgave via nieuwsbrief juli 2023. Aanmelding moet binnen zijn voor 1 september 2023.
 • 24 september Jaarlijkse BBQ

De agenda overige activiteiten

 • Noaberschap: koffieochtend eerste maandag van de maand. (voor details, scrol naar onderen)
 • Klaverjassen: derde donderdag van de maand.


Info over de overige activiteiten

Klaverjassen.

Klaverjassen start 17 maart 2022 in de Borgmeren.

Nieuwe deelnemers van harte welkom. Zij kunnen contact opnemen met Gea Wildeboer, 06-2064 5099, of met Albert Bakker, 06-5421 7422 voor meer informatie. 
Er wordt gekaart op iedere derde donderdag van de maand.  Aanvang is 20.00 uur en de inleg bedraagt € 2,50.

Koffieochtenden in het dorp. (Noaberschap)

Door de werkgroep Noaberschap:

Menigeen verlangt naar een praatje en wat gezelligheid. Zo ook de verschillende buurtgenoten uit ons dorp. Gaan we weer aan de koffie op de eerste maandag van de maand? Ja, wat ons betreft heel graag! 

Het is altijd in Park Borgmeren, van 10.00-11.30 uur. Opgave vooraf is niet nodig.

Vervoersproblemen? Stuur even een mail naar onderstaande contactpersoon of even bellen. We gaan de regelmaat erin houden, alleen in juli en augustus is er geen koffieochtend.

Namens de Noaberschap commissie,

Feikje Geertsma & Koba Bleeker.

Agenda koffieochtend

2 oktober, nog in te vullen.

6 november, nog in te vullen.

4 december, Sinterklaas.

Oud papiercontainers

OUD PAPIER HARKSTEDE/SCHARMER

Alle inwoners van Harkstede, Scharmer, Woudbloem en Lageland hebben onlangs een brief ontvangen over het uitgeven en gebruik van containers voor papier en karton afval. Inmiddels is het merendeel van de containers al bij de huishoudens afgeleverd.

Het gebruik van de containers gaat per 28 april 2021 in. Daar waar nog geen containers geleverd zijn of in beperkte mate, kan oud papier op de oude wijze aangeboden worden,  in dozen/bundels langs de kant van de weg.

Voor alle huishoudens geldt dat groot karton niet in de container aangeboden hoeft te worden, maar gebundeld naast de containers gezet kan worden. Dat voorkomt verstopping, en daarmee het niet volledig ledigen, van de container.

In verband met de veiligheid van onze lopers, verzoeken wij bewoners om de containers aan de goede kant van de weg te zetten. Dat voorkomt dat de lopers, vaak op onoverzichtelijke plekken, over moeten steken. Let u er op het oud papier aan de goede kant van de weg aan te bieden. Dat is veiliger voor onze lopers.

Vragen of opmerkingen?

Of ook meehelpen met het inzamelen? Neem dan contact op met:
Willem Holthuis, 06-291 59 045 of Oene van der Meer, 06-113 43 179

Overige afval ophaaldagen; Klik hier.

Zet uw container aan straat met het handvat in de juiste richting.

 • Het oud-papier wordt opgehaald met een achterlader, zet u uw container aan de straat met het handvat richting de straat.
 • Dat de container op de juiste plek staat. Voor de eigen oprit/voordeur of op een aangewezen verzamelpunt. In sommige straten betekent dit aan één kant van de straat.
 • Dat grote stukken karton, opgevouwen, naast de papiercontainer aangeboden worden. Niet in de container, want dat zorgt al snel voor verstopping.
 • Papier dat niet meer in de container past, apart en gebundeld, naast de container aangeboden wordt.
 • In de container alleen papier aangeboden wordt. Luiers en incontinentiemateriaal horen bij het restafval.

De ophaaldata voor 2023

Woensdag 16 augustus

Woensdag 27 september

Woensdag 8 november

Woensdag 20 december

Zie ook de afval App van de gemeente Midden Groningen.

Vanaf 18:00 uur wordt er gereden.

Wilt u iets organiseren? Meld het ons en wij zetten het voor u op de agenda. Klik hier voor uw activiteit.

Het weer de komende tijd: