Dorps- en wijkbudgetten

Innovatieve en Enthousiaste Meedenkers gezocht

Waarvoor?
De gemeente Midden-Groningen heeft (veel) geld beschikbaar gesteld voor de leefbaarheid in elke dorp, dus ook voor Scharmer. Gaan we dit geld gebruiken in Scharmer? Dan hangt mede van jullie af! Daarnaast zijn er vele mogelijkheden om extern subsidie aan te vragen.
Waar kun je aan denken?

  • Aan een combinatie van speeltuin voor jongeren en een beweegtuin voor ouderen;
  • Aan het opzetten van een knarrenhof
  • Aan meer watersportmogelijkheden van onze beide meren
  • Aan een voedselpark, pluktuin, moestuin
  • Aan een of meer windmolens in Scharmer om meer zelfvoorzienend te worden
  • Aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in Scharmer
  • Aan……..jullie hebben zelf ook ideeën!!

Wat vragen we van je?
Je beschikbaarheid en creativiteit.
Hoe gaat het dan verder?
Een bestuurslid van de Dorpsvereniging Scharmer denkt met deze groep mee.
Als er een mooi plan ligt, kunnen we als Dorpsvereniging een beroep doen op een procesbegeleider uit de gemeente MG of uit de Vereniging Groninger Dorpen, die ons ondersteunt om dit mooie plan vorm te geven. Dan kun je denken aan een passende begroting, een stappenplan voor de uitvoering etc.
Aanmelden:
Stuur een mailtje naar 
info@dorpsverenigingscharmer.nl en er wordt contact met je opgenomen als we een groepje hebben van vijf personen.
Christine Hillemans