Verslagen en notulen Algemene Vergaderingen (AV)

Klik op het uitklap menu onder ALV om per jaar de informatie te raadplegen.