• DVS is er voor jou en u.
 • Een heel goed 2023!
 • Check de agenda 2023.
 • Check de Nieuwspagina!
 • Meld je aan voor de nieuwsbrief via website.

Enkele commissies zijn inmiddels gestart, zoals:

commissie Natuur,Energie,  Duurzaamheid en Internet (afgekort als NEDI) . Deze kunt u hier vinden.

 

Dorpsvisie Scharmer 2019 - 2022

Doel van de Dorpsvisie Scharmer

Scharmer leefbaar en veilig houden voor en door al haar inwoners.

 

Naar aanleiding van het Nijjoarsklokje 2018 is gerealiseerd:

 • Buurtapp, waarvan Yvonne Grimme de eigenaar is, 56 inwoners zijn aangesloten;
 • Buurtpreventie bordjes aan begin en einde van Scharmer zijn geplaatst, waarvan het bestuur van DVS eigenaar is;
 • De website Scharmer is in de lucht, waarvan het bestuur van DVS eigenaar is.

 

De conceptvisie is op 12 januari 2019 tijdens Nijjoarsklokje vastgesteld door de aanwezige inwoners van Scharmer.

 

De Dorpsvisie van Scharmer

De kleinschaligheid en rust van het dorp blijven behouden. Inwoners ervaren de eigen woonomgeving als leefbaar en veilig. Inwoners hebben ‘noaberschap’ hoog in het vaandel staan.

 

Wat wordt onder Noaberschap verstaan:

Noaberschap is een begrip in kleine sociale, overwegend agrarische gemeenschappen. Noabers betekent letterlijk buren. Iedere noaber heeft in het noaberschap een zogenaamde noaberplicht. Deze noaberplicht houdt in dat noabers elkaar met raad en daad bijstaan. De eerste noaber is doorgaans de meest nabije buur. Deze noaste noaber heeft een nog sterkere noaberplicht. Deze buur kan bv jouw planten, post verzorgen en soms zelfs je huisdieren als je op vakantie bent. Als de buren geen gebruik van internet maken kunnen digitale boodschappen op papier bij deze buren bezorgd worden. Ook kan hij of zij in kleine zaken ondersteunen bij bv specifieke vragen rond hulp bij onderhoud huis en/of tuin en/of vragen die spelen tijdens ziekte- bij overlijden.

 

Tijdens het Nijjoarsklokje 2019 is aandacht gevraagd voor het volgende. “Hoe brengen we de vraag van alle inwoners uit Scharmer boven tafel”? Noaberschap kan een beginpunt zijn om deze vragen boven tafel te krijgen. Als alle inwoners van Scharmer voor de naaste Noabers de Noaberplicht “oppakken”, signalen doorgeven aan het bestuur van de dorpsvereniging (via info@dorpsverenigingscharmer.nl) en/of de vraag koppelen aan een inwoner van Scharmer die bereid is om hand- en spandiensten te verlenen (zie bijlage en website https://dorpsverenigingscharmer.jouwweb.nl/) koppelen we vraag en aanbod aan elkaar.

 

Een aantal inwoners van Scharmer heeft aangegeven incidenteel hand- en spandiensten te willen verzorgen (zie bijlage). Met de gedachten “samen kunnen we meer dan alleen” en “het noaberschap” draagt iedereen bij aan de leefbaarheid van Scharmer. We proberen dit schema zo volledig en actueel mogelijk te houden via christine@hillemans.nl.  En extra handjes kunnen we altijd gebruiken.

 

De strategie

Vanuit de visie is een aantal thema’s (leefbaarheid, veiligheid en communicatie) en haalbare aandachtsvelden geformuleerd. Tijdens het Nijjoarsklokje 2019 is door de inwoners de prioritering aangebracht (zie bijlage 1).

 

Scharmer kan alleen leefbaar en veilig gehouden worden als inwoners elkaar kennen en zelf een actieve rol vervullen in het ontwikkelen, op peil houden en verbeteren van deze leefbaarheid, veiligheid en communicatie en zich blijvend informeren over wat er speelt in het dorp.

 

De prioritering

Vanuit de thema’s leefbaarheid, veiligheid en communicatie zijn de volgende aandachtsvelden geprioriteerd door de inwoners van Scharmer:

Leefbaarheid

 • Natuur, milieu en duurzaamheid
  • Schone energie: zonnepanelen-windmolens (wat zijn de mogelijkheden voor het collectief plaatsten (als boeren))
  • Internet (snel) en glasvezel
  • Een gasloos Scharmer

 

 • Gezondheid
  • De voorzieningen: AED defibrillator (waar?/is een defibrillator voldoende in een lintbebouwing?/bekendheid onder inwoners?/vrij toegankelijk?/cursus?
  • Bewegen voor jong en oud, fitnesscircuit achter het Hof van Scharmer?
 • Ontmoetingsgelegenheid: het Hof van Scharmer als ontmoetingsgelegenheid? Aandacht alleenstaanden?
  • Activiteiten zoals: leesclub, cursus bridge, klaverjassen, wandelen, fietsen, breien voor en door dorpsgenoten. Plantenbeurs in het voorjaar. Mogelijk te koppelen aan een vast ontmoetingsmoment.
 • Overlast roeken

Veiligheid

 • Verkeer
  • Reflecterende huisnummers
 • Aardbevingen
  • Informatie over en ondersteuning bij procedures, inspectie op schade gebouwen

Communicatie

 • Informatie via de website van Dorpsvereniging Scharmer
 • Actualiseren van het boek: “Een lint door het land, een band tussen mensen”, uitgegeven t.g.v. het 25 jarig bestaan van de Dorpsvereniging Scharmer

 

De werkzaamheden

 

 • Een aantal werkzaamheden is al opgepakt door dorpsgenoten (zie bijlage). Veel succes gewenst.

 

 • De leden van de Dorpsvereniging nemen de verantwoordelijkheid voor de meer complexe en langdurige aandachtsvelden, die ook externe communicatie, faciliteiten en samenwerking vragen. In 2019 wordt aandacht geschonken aan: roekenoverlast, openbaar vervoer, overlast bewoners Borgmeren, fiets- en wandelpaden.

 

 • Verder is tijdens nijjoarsklokje 2019 aandacht gevraagd voor:
  • Kinderactiviteiten
  • Inspectiegroep: groepje dat periodiek door Scharmer loopt, verbeterpunten en hulpvragen van dorpsgenoten inventariseert
  • Onderhoudsploeg: groepje dat bereid is incidenteel hulp te verlenen bij bv goten schoonmaken, hulp bij tuinonderhoud

Hiervoor zijn voorlopig nog geen vrijwilligers gevonden. Wie neemt deze klus op zich?

 

 • Als je niet op het Nijoarsklokje 2019 aanwezig was en je wilt graag mee helpen om de visie en activiteiten vorm te geven, neem dan contact op met info@dorpsverenigingscharmer.nl of met de persoon genoemd bij het aandachtsveld, waar jij belangstelling voor hebt.

 

De toekomst

Tijdens het Nijjoarsklokje is veel tot stand gebracht door de inwoners van Scharmer. We hebben bewust genoemd: we starten klein en laten de ambitie groeien vanuit de behaalde successen. Het bestuur van de Dorpsvereniging neemt de verantwoordelijkheid om de vastgestelde visie periodiek te evalueren. Mogelijk wordt dit onderwerp geagendeerd op de jaarvergadering van de Dorpsvereniging. Albert Bakker, Brenda Aalders en Christine Hillemans willen aan deze evaluatie hun medewerking verlenen.

 

 

Brenda Aalders en Christine Hillemans

 

flaps nijjoarsklokje
PDF – 300,0 KB 750 downloads