Dorpsvisie 2023 / 2026

Deze dorpsvisie beschrijft de ambitie voor de komende drie jaar, eind 2023 tot en met 2026. In hoeverre we deze ambitie kunnen verwezenlijken, hangt af van de ontvangen subsidies en van de menskracht uit het dorp. Deze dorpsvisie bestaat uit ideeën die leven in het dorp en is nog zonder begroting en tijdspad. We willen eerst peilen welke inwoners en werkgroepen welke activiteiten willen en kunnen oppakken. Het bestuur van de Dorpsvereniging wil de grotere plannen realiseren (zie de conclusies onderaan).

DEFINITIEF Visie Scharmer Inwoners Leden
PDF – 1,3 MB 145 downloads
20231124 Inspraakavond Inwoners Def
PDF – 169,0 KB 69 downloads