• De dorpsvereniging is er voor jou en u.
  • Check de agenda.
  • Toneelvereniging zoekt acteurs.
  • Check de Nieuwspagina!
  • Geldinzameling kerstpakketjes.

Nieuwspagina Scharmer


Fakkel Manifestatie: respect voor Groningen

'Het is tijd voor respect voor Groningen!'
Onder die leus wordt zaterdagavond vanaf 20:00 uur een massale fakkelactie georganiseerd op de Vismarkt in Groningen. Ook digitaal kan er worden meegedaan.

Initiatiefnemers zijn de Groninger Bodem Beweging, het Groninger Gasberaad, Chris Garrit en Sandra Beckerman. Zij zullen samen met een grote groep medestanders de actie organiseren. Groninger Dorpen ondersteunt deze actie en loopt ook mee.

Actuele informatie vind je op de website van het Groninger Gasberaad 


Buslijnen in Midden –Groningen worden maandag 17 januari hervat.

Naar aanleiding van de versoepelingen welke het kabinet vrijdagavond heeft aangekondigd, heeft het bestuur van Stichting Stadsvervoer HS besloten, dat ze hun beide buslijnen in de gemeente Midden- Groningen, met ingang van maandag 17 januari 2022 weer zullen hervatten.

Lees meer....




Update 30-12-2021

Beste betrokkenen en ondersteuners van de kerstpakkettenactie,

Gistermiddag hebben we in uitstekende samenwerking met het COA op beide noodopvanglocaties in Groningen in totaal 600 oliebollen met poedersuiker, 40 liter warme chocolademelk met slagroom, limonade en nieuwjaarsrolletjes met slagroom aan de vluchtelingen uitgereikt.

Er is van gesmuld en ze spraken hun dankbaarheid uit aan iedereen die hier aan had bijgedragen. Dus ook namens de vluchtelingen: BEDANKT! Jullie ondersteuning en giften hebben dit mogelijk gemaakt. In januari vindt er vervolgoverleg met het COA plaats om te kijken wat hierop kan volgen.

Allen een mooie jaarwisseling gewenst!

met vriendelijke groeten,
Marina Weel (vz. Bestuur belangenvereniging MEER-dorpen)
Peter Veenstra (Lid hulpverleningscommissie geref. kerk Harkstede)

24-12-2021

391 kerstpakketjes uitgereikt aan vluchtelingen.

Op woensdag 22 december zijn er 391 kerstpakketjes uitgereikt aan het COA en stichting Inlia voor de vluchtelingen. Er is ruim € 9.000 (!) gedoneerd en er is nu nog circa € 3.000 over. Mogelijk dat we op 30 december oliebollen en warme chocolademelk gaan serveren. Oog TV maakte bijgaande rapportage bij de uitreiking van de kerstpakketjes: https://youtu.be/glA9v4GJQgE

We zijn ontzettend blij en dankbaar dat we iets van licht via een klein gebaar op deze manier konden laten schijnen. In goed overleg met het COA kijken we wat we komende tijd nog verder voor de vluchtelingen kunnen betekenen met de overgebleven giften. We houden jullie op de hoogte! Namens de zendings- & hulpverleningscommissie Peter Veenstra

OPROEP!
GELDINZAMELING KERSTPAKKETJES VOOR VLUCHTELINGEN IN OPVANG MEERSTAD/STAD VRIJWILLIGERS NODIG VOOR INPAKKEN (20/21 december)

Er worden sinds eind oktober 350 vluchtelingen opgevangen in opvanglocaties bij P&R Meerstad en op een boot in Groningen. Ze hebben hun huis en land uit nood moeten ontvluchten en zij zijn nu letterlijk bijna buren geworden. Ze staan met lege handen en op weg naar kerst willen we hen een hart onder de riem steken met een kerstpakketje voor elke volwassen vluchteling. De kinderen hebben namelijk al een pakje van Sinterklaas gekregen. Dit pakketje zal o.m. kunnen bestaan uit douchegel, bodycrème, lekkernijen en een kaartje met een bemoedigende kerstboodschap.

Het moet een klein cadeau blijven, omdat er weinig ruimte is in de opvanglocaties.
Als je zelf een pakje wilt maken met iets lekkers, iets moois, iets nuttigs en een lief kaartje, dan zijn wij daar heel blij mee. Je kunt dit op 20 en 21 december a.s. van 10 tot 16 uur inleveren bij de kerk in Engelbert. Kunt u het niet brengen dan kunnen we het ook komen ophalen. Mail dan onderstaande contactpersonen.
Giften in natura door ondernemers t.b.v. kerstpakketjes (douchegel, bodycrème, eau de toilette, e.d. of lekkernijen) zijn ook welkom. Daarover kunt u contact opnemen met Peter Veenstra via
 zpveenstra@kpnmail.nl.

Vanuit belangenvereniging MEER-dorpen, Dorpsbelangen Meerstad, Dorpsbelangen Harkstede, Dorpsvereniging Scharmer, PKN Damsterboord, HARTstee, MeerHART en de gereformeerde kerk Harkstede doen wij een oproep om vóór 16 december gul te doneren zodat vrijwilligers kerstpakketjes kunnen samenstellen.

De link naar het donatieplatform is: www.gofundme.com/f/kerstpakketjes 

We willen de kerstpakketjes op 20 en 21 december gaan samenstellen in het kerkje van Engelbert (uiteraard coronaproof). Daarvoor zoeken we vrijwilligers die mee willen helpen bij de samenstelling en/of logistiek. Als je mee wilt helpen kun je je aanmelden bij: voorzitter.meerdorpen@gmail.com
NB: giften worden ingezameld via het inzamelingsplatform Gofundme, vandaar gaat het geld naar de diaconie van de geref. kerk Harkstede. Mocht er geld overblijven dan zal dit worden gedoneerd aan St. Vluchtelingenwerk en St. Gave.

We hopen dat zoveel mogelijk mensen dit initiatief op weg naar kerst willen ondersteunen ten gunste van de vluchtelingen opgevangen in en nabij Stad.


Bij voorbaat dank namens de initiatiefnemers,
Marina Weel (belangenvereniging MEER-dorpen).
Peter Veenstra (Hulpverleningscommissie geref. kerk Harkstede).


10-12-2021

Gemeente midden Groningen verduurzaamd

Onze gemeente midden Groningen promoot verduurzamen van uw huis en de omgeving. klik hier om daar meer over te lezen.


2-12-2021

Winnaar mooist versierde fiets komt uit Scharmer.

 

Mason en Hailey van der Veen uit Scharmer wonnen de eerste prijs voor de mooist versierde fiets,  waarmee ze vanuit Scharmer de hele optocht door Harkstede meegereden hebben. Zij zitten in de bakfiets (onderste foto).

 

Het was een mooie intocht ondanks de regen. We zijn uiteindelijk vanuit Jan Ramm vertrokken omdat er bij het Hof van Scharmer nog een hulp-Sinterklaas rondliep. Het was druilerig weer, maar desondanks waren er veel kinderen op de been/fiets. Ondanks alle beperkingen hebben we er toch samen een leuk feest van weten te maken.

 



Nieuwe uitbreiding Meerstad

Tijdens onze laatste bijeenkomst eind september bleken er vragen te zijn over de werkzaamheden in het gebied rondom Hoofdlaan-Kooilaan-Pilotenweg.

Op bijgevoegde kaart staan de grote werkzaamheden van de komende periode weergegeven.
Meer info: Bureau Meerstad.


Overlast nachtvissers aan de Borgmeren

We (bestuur van de dorpsvereniging) constateren dat er steeds meer nachtvissers in het weekend hun tenten opslaan rond de Borgmeren. In eerste instantie was het een nachtvisser die het weekend kwam vissen, nu zijn het regelmatig meerdere vissers. Soms staan er wel vier nachtvissers bij de A7 (waaronder ook Polen en Duitsers) en een visser heeft zijn tent en hengels opgezet bij de steiger. Op deze manier wordt het in het voorjaar voor kinderen steeds lastiger om gebruik te kunnen maken van de steiger en zwemmogelijkheden. Daarnaast doen deze mensen hun behoeften in de natuur en worden kinderen geconfronteerd met niet correct geklede mensen.

Er is navraag gedaan bij de handhavers over de regels rondom nachtvissen. Ik heb onderstaande reactie en informatie ontvangen.

Het nachtvissen is ter plaatse toegestaan. Wat de uitstalling aangaat en het gebruik van steigers kunnen we als Midden-Groningen op dit moment niet zoveel. Wij en de visfederatie controleren wel op de vispas en op de extra toestemming voor het nachtvissen, meer zit er niet in. Zouden we meer willen regelen, dan zal de lokale APV aangepast moeten worden, maar dat zal gezien de prioriteiten en beschikbare mensen niet zomaar gebeuren.

Het beleid is dus dat er (nacht) gevist mag worden als de visser in het bezit is van een vispas. Hier wordt normaliter periodiek op gecontroleerd door BOA's van gemeente. Na de klacht die ook is binnengekomen bij de Visfederatie, wordt er steviger gecontroleerd ook door BOA's van de visfederatie en door de politie. In de afgelopen periode zijn er alleen geen nachtvissers aangetroffen tijdens de controle rondes.


Beste omwonenden van de verbindingszone Westerbroek,

De werkzaamheden voor de verbindingszone zijn bijna gereed. Zo worden binnenkort de duikers aangelegd in de waterschapssloot aan de zuidzijde van de Scharmerplas. Dat is een belangrijke verbinding in de zone. En het wandelpad kan dan aangepast worden. De parallelweg wordt binnenkort verwijderd.

We hadden gepland dat er op 2 oktober een feestelijke afsluiting zou zijn. Dat hadden we besproken met de dorpsvereniging Scharmer. Op de website van de dorpsvereniging is een oproep gedaan voor ideeën voor deze dag. Helaas moeten we deze afsluiting verschuiven. Als we een nieuwe datum hebben, dan informeren we u daarover.

Er komen bij ons vragen binnen over het beheer van de verbindingszone. Rondom het natuurgebied Westerbroek tussen de provinciale en de Oudeweg is Natuurmonumenten de beheerder. Het gebied vanaf de Oudeweg totaan ’t Roegwold wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Voor vragen over het beheer kunt u bij hen terecht.

 

Met vriendelijke groet,

 Karin de Ruijter

Medewerker Gebiedsontwikkeling


OOG radio / televisie:

Dorpsvereniging Scharmer wil geen Skaeve Huse: “Gemeenteraad, doe het niet”

KLIK HIER voor het item.


BBQ 2021 in het splinternieuwe Hof van Scharmer.

Afgelopen zaterdag hebben we weer volop kunnen genieten van de jaarlijkse BBQ. Onze gastheer en gastvrouw Jacob en Mariska kregen namens de dorpsvereniging een ingelijste foto van het oude voorhuis aangeboden en de Scharmer vlag.

Voorzitter Albert opende de BBQ. Voor de kinderen was er een springkussen geregeld.

Klik hier voor het RTV Noord item over de wederopbouw van het Hof van Scharmer.


Pad bij Borgmeren onkruid vrijgemaakt

 

3 vrijwilligers zijn zaterdag 18-9-2021 bezig geweest het wandelpad langs park borgmeren weer een beetje onkruid vrij te maken.


Scharmer schoon 2021


Koffieochtenden in het dorp

Zou je je dorpsgenoten vaker willen ontmoeten? Dat kan!
Op maandag 4 oktober a.s. van 10-12 uur is er een koffie-inloopochtend in de Borgmeren. Deze is zonder opgave vooraf en gratis toegankelijk en de eerste 2 kop koffie/ thee worden je aangeboden door de Dorpsvereniging Scharmer. Op 1 November en 6 December wordt dit
herhaald.

Feikje Geertsma is op 4 oktober aanwezig. Voor informatie of vervoer naar de Borgmeren kun je haar bellen: 06-51750958.
De werkgroep Noaberschap Scharmer.


Helaas wordt de bijeenkomst van 2 oktober verschoven! Zodra er een nieuwe datum is, wordt dit met de leden gecommuniceerd.

Feestelijke opening op 2 oktober om 10:30 uur (is uitgesteld!) van de ecologische verbindingszone voor inwoners Scharmer.

In de nieuwsbrief van mei stond informatie over de plannen voor deze feestelijke afsluiting. Prolander nodigt hiervoor alle inwoners van Scharmer uit.
Op zaterdag 2 oktober om 10.30 uur is de start van deze activiteit. Reserveer deze datum en tijd alvast in jullie agenda’s. De officiële uitnodiging volgt nog.
Een mooi moment, voor ons als dorpsbewoners, om hier een leuke activiteit van te maken. Een wandeling door het gebied, waar op een aantal plaatsten iets ludieks te beleven valt, georganiseerd door en voor de inwoners van Scharmer. Een aantal inwoners heeft al een leuke activiteit bedacht. Maar er zijn nog meer mogelijkheden. Wie heeft een creatief idee? Knutselen met kinderen? Eigen ervaringen vertellen over hoe het was aan het Scharmergat? Muziek maken of een lied zingen? Alles is mogelijk.
Voel je hier iets voor, heb je een leuk idee, laat het horen. Je kunt je aanmelden bij Greet Veldman greet.veldman@home.nl. Graag voor 1 september. Alvast bedankt.


Jaarlijkse Barbecue 

Op zaterdag 18 september 2021 organiseert de dorpsvereniging Scharmer haar jaarlijkse barbecue bij het nieuwe “Hof van Scharmer”. 

De barbecue zal de eerste officiële activiteit zijn bij Jakob en Mariska. Momenteel wordt er nog hard gewerkt om de laatste puntjes op de i te zetten. Uiteraard zijn we allemaal reuze benieuwd hoe het nieuwe Hof van Scharmer geworden is. En tevens is de barbecue voor ons als dorpsbewoners de eerste gelegenheid waar we mekaar weer in grote getale kunnen ontmoeten. 

De kosten van de barbecue zijn voor: 

- leden 10 euro pp. 

- kinderen van 7 tot en met 11 jaar 2.50 euro pp. 

- kinderen jonger dan 6 jaar gratis 

Aanvang van de barbecue is 18.30 uur, inloop vanaf 18.00 uur. Opgeven doe je door het geld over te maken op rekening: NL 03 ABNA 0832 6020 43 ten name van Dorpsvereniging Scharmer onder vermelding van Barbecue en het aantal personen. 

Lukt dit echt niet stuur dan een mail met de namen naar de dorpsvereniging (zie adres hieronder) en betaal contant. 

Wil je meedoen, betaal dan/ geef je op voor 11 september a.s. 

Heb je specifieke dieetwensen, bijvoorbeeld vegetarisch, mail dat door naar de vereniging. 

Email info@dorpsverenigingscharmer.nl


Omgevingsonderzoek Skaeve Huse Harkstede
PDF – 10,8 MB 99 downloads

22-08-2021

Wandelend dineren was een groot succes, de deelnemers hebben genoten.


10-8-2021

Ernstig ongeluk op de Hoofdweg in Scharmer.

Klik HIER voor het bericht via RTV-Noord.

Klik HIER voor aanvullend bericht.


Quickscan lokale democratie.

Dit voorjaar vroeg de gemeente Midden-Groningen de mening van haar inwoners over de samenwerking met de gemeente. De gemeente wil de komende jaren nog meer ruimte maken voor initiatieven en ideeёn van inwoners en wilde graag weten of en hoe dit aansluit bij wat inwoners van de gemeente zelf willen beslissen.

Vragenlijst

In een online vragenlijst (de Quick Scan Lokale Democratie) konden inwoners hun mening geven over onder andere de samenwerking met de gemeente, de communicatie en de ruimte voor inwoners om mee te denken in belangrijke besluiten. Ook zijn er vragen gesteld over wat de inwoners zelf willen bijdragen op het gebied van initiatieven.

Signaal van de inwoners

In totaal hebben 351 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld. De dorpsvereniging Scharmer heeft deze lijst ook ingevuld. Zij vertegenwoordigen uiteraard niet de mening van alle inwoners, maar het is voldoende om een goed beeld te geven van wat er onder de inwoners van Midden-Groningen leeft. “Met hun reacties geven de inwoners ons een signaal over ons werk als gemeentebestuur en met dat resultaat gaan we vanzelfsprekend aan de slag,” zegt burgemeester Adriaan Hoogendoorn.

Verbeterpunten

“Het belangrijkste signaal dat de inwoners ons geven, is dat we opener en transparanter moeten zijn over wat we als gemeente doen en waarom we dat doen. Hierbij moeten we beter naar de mening van de inwoners luisteren. Vooral meer ruimte en hulp van de gemeente voor inwoners met initiatieven voor hun eigen buurt, wijk of dorp wordt heel belangrijk gevonden. Ook kan de samenwerking tussen ambtenaren, raad, college én de inwoners van Midden-Groningen nog verbeterd worden.” aldus Adriaan Hoogendoorn. “We hebben bijvoorbeeld gebiedsregisseurs en dorpswethouders, maar de inwoners kunnen nog beter geïnformeerd worden over wat zij voor hen kunnen betekenen.”

Het vervolg

“We gaan nu kijken hoe we de aanbevelingen uit het rapport gaan oppakken. De raad zal samen met het college een verbeteragenda met vijf punten opstellen. Het hele traject is begeleid door een groep bestaande uit drie inwoners, drie raadsleden, een collegelid en twee ambtenaren. Zij zullen als klankbordgroep de uitvoering van de verbeteragenda nauwlettend volgen,” zegt Adriaan Hoogendoorn. “We blijven onze inwoners natuurlijk informeren over het vervolg.”

Rapport

Het volledige rapport van de Quick Scan Lokale Democratie is te vinden op https://www.midden-groningen.nl/geefjemening


huishoudelijk reglement ondertekend

 

Donderdag avond 1-7-2021 is het huishoudelijk reglement tijdens de bestuursvergadering ondertekend door de voorzitter Albert Bakker en de aftredende secretaris Christine Hillemans.

Op deze vergadering zijn tevens Yvonne Grimme en Fransien Haagsma geïnstalleerd. De samenstelling van het bestuur kunt u hier raadplegen.

Kijk HIER voor het huishoudelijk reglement.


Algemene Ledenvergadering 2021.

Op donderdag avond 17 juni is de algemene Ledenvergadering gehouden op het terras in park Borgmeren. Op deze vergadering is Greet Veldman (foto R) en Anja Rozeveld (foto L) afgetreden als bestuursleden. Zij zijn beiden bedankt voor hun vele werk door voorzitter Albert Bakker. Tevens zijn onder akkoord van alle aanwezigen Yvonne Grimme en Fransien Haagsma verkozen tot de nieuwe bestuursleden.


8-6-2021

De werkzaamheden van Prolander schieten al aardig op. Hierbij een fotoverslag.


KNHM foundation presenteert:

Rondje met Pit!

 

Trek op zaterdag 5 juni je wandelschoenen aan of pomp de banden op van je fiets want dan is het tijd voor een Rondje met Pit! In heel Nederland zijn de trofeewinnaars van Kern met Pit 2020 aan de slag gegaan om speciaal voor jullie een geweldig leuke route uit te stippelen waarin je al die bijzondere initiatieven zélf kunt bekijken. Het belooft een inspirerende dag te worden voor en door enthousiaste burgers met pit!  

 

In  elke provincie is er een bijzonder fiets-of wandelrondje uitgestippeld langs de meest geweldige initiatieven van de provincie. Daar ontmoet je de pittigste burgers die voor je klaar staan met koffie en hun mooie verhalen en die vol trots hun initiatieven aan je willen laten zien. Van het fietsen onder begeleiding van een gids door het Noord-Hollandse landschap, tot aan een frisse nieuwe kijk tijdens het wandelen op het oude steenkolengebied in Limburg. Ook aan de kinderen is gedacht. Neem ze gerust mee, bijvoorbeeld in naar de Kabouterroute in Flevoland of de spelletjesroute in Zeeland. Kortom: de koffie met lekkers staat voor je klaar op 12 plekken in Nederland. Ga snel naar www.kernmetpit.nl en schrijf je in! Wees snel want vol = vol. 

 

 

Landelijke finale Kern met Pit

Ook vindt op 5 juni de landelijke finale plaats van Kern met Pit. KNHM-voorzitter Annemarie Jorritsma reist af naar de winnaar van de gewilde Gouden Pit. Wat wordt dit jaar het beste buurtinitiatief van Nederland? De spannende uitreiking kun je vanaf 15.30 bekijken via een speciale livestream op www.kernmetpit.nl.   

 

Workshopweek

Op maandag 7 juni wordt ook nog het startschot gegeven voor een leerzame en interessante workshopweek. De hele week kun je online diverse workshops gratis bijwonen. Van Filmpje Maken tot Bestuur en Toezicht, er is voor iedereen wat wils. Je kunt je nu al inschrijven


Het was een woeste dag met het weer maar het vuur is hier goed aangekomen. In Scharmer zien we ook dat 't Hof van Scharmer binnenkort weer het centrale punt gaat worden ! 

Met hartelijke groeten,

Astrid Bosch, Scharmer.

Bevrijdingsvuur

 

Vanuit wandel organisatie Tocht om de Noord is het Bevrijdingsvuur op 5 mei overgebracht van Groningen naar Scharmer.

 

Dodenherdenking

Dinsdag 4mei 2021  dodenherdenking Woudbloem; koud, nat en stormachtig.

Twee vertegenwoordigers van dorpsbelangen Woudbloem en Scharmer en nog enkele familieleden van slachtoffers waren bij de herdenking aanwezig. Er werden na de twee minuten stilte bloemen bij het monument gelegd waarna iedereen weer huiswaarts ging. Net als vorig jaar was het door de coronaregels een sobere kale herdenking. We hopen dat we volgend jaar weer op een gepaste manier met meer publiek deze indrukwekkende gebeurtenis kunnen beleven.

Jan Ramm.

 

Klik op de foto voor volledig plaatje.


04-05-2021

De stolpersteinen hebben vanochtend een bloemstukje gekregen
De onderste foto is bij de Borgweg

Klik op de foto's om ze te vergroten en om de dia show te starten.

Foto's: Henk de Jong.


23-4-2021

Voorjaar op de Borgmeren

 Het begint langzaam warmer te worden buiten en het voorjaar komt steeds dichterbij. Bomen komen tot bloei en vogels fluiten steeds iets vroeger. Ook op de Borgmeren zijn we bezig met de ‘voorjaarsschoonmaak’. Zoals jullie vast hebben gemerkt, zijn we druk bezig. Aan de zijde van het wandelpad hebben we de bomen gekapt en de grondwal weggehaald. Op deze plek maken we een nieuw pad, zodat iedereen daar straks weer prettig kan wandelen. Alles ziet er nu nog kaal uit, maar dat gaat veranderen! 

Ook zijn er in de afgelopen tijd gesprekken geweest met Prolander over het terrein tegen de A7 aan. Dit betrof met name gesprekken over de formele afhandeling van de aankoop van de grond door Prolander. De afronding is formeel gemaakt op 9 maart en op 10 maart is de provincie Groningen begonnen met de werkzaamheden. De aanleg van de Ecologische verbinding zal hopelijk voor de zomer gereed zijn. Onderdeel van deze werkzaamheden is het aanleggen van een nieuw wandelpad. Het wandelpad loopt straks helemaal door de natuur en wordt erg mooi! Iedereen kan straks weer genieten van de wandeling rond de plas. 

Op het park kon op 17 maart worden gestemd en ook is het zwembad in die week weer open gegaan. Na het stemmen kon je aan de achterkant het pand verlaten en toen hebben jullie kunnen zien dat we ook daar bezig zijn. We gaan bij het water een nieuw strandje aanleggen en het terras geheel opnieuw inrichten. We hopen jullie dan ook snel te kunnen ontvangen voor een hapje en een drankje. Over een tijdje zullen we via een nieuwe website jullie informeren over wat er zoal te doen is...maar we houden jullie nog even in spanning.

Verandering, dat is het thema en dat past prachtig bij het voorjaar, waarin verandering zichtbaar is. 

We werken stap voor stap aan deze verandering, soms zichtbaar en soms achter de schermen. Wil je meedenken, heb je vragen of ben je gewoon nieuwsgierig? Kom langs of bel ons, we gaan graag in gesprek.

 

De Borgmeren 


Hoe kan de gemeente MG beter met jou samenwerken?

In onze gemeente vragen we jou als inwoner steeds vaker om je mening, bijvoorbeeld over hoe het er in jouw buurt uitziet. Goed samenleven vraagt ook om jouw actieve inzet, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk voor een maatschappelijk project of hulp aan een oudere buurtgenoot.

De komende jaren gaat de gemeente Midden-Groningen nog meer ruimte maken voor initiatieven en ideeën van inwoners. Daarom willen we weten of de manier waarop wij als raadsleden, college van burgemeester en wethouders en ambtenaren werken, aansluit bij wat inwoners in onze gemeente zelf willen beslissen en willen doen. Om daar achter te komen, houden we een enquête. We vragen je daarin naar je ervaringen met de gemeente. We zijn bijvoorbeeld benieuwd of je vindt dat je genoeg informatie hebt over hoe en wanneer beslissingen worden genomen. Is er genoeg ruimte voor jou om mee te denken? Hoe kan de gemeente initiatieven van inwoners beter stimuleren? Wat wil en kun je zelf bijdragen? En wat verwacht je van de gemeente?

Anders werken De antwoorden op deze en andere vragen, gebruiken we om anders te gaan werken, voor en met inwoners. Passend bij hoe de inwoners van Midden-Groningen met ons willen samenwerken. Zo verbeteren we met elkaar onze lokale democratie: inwoners, politici en ambtenaren leren elkaar kennen en werken beter samen. Door mee te denken, beslissen en doen, druk je als inwoner je stempel op goed samenleven, wonen en werken in Midden-Groningen.

Vertel ons dus: wat gaat er goed? Wat kan er beter?

Tussen 31 maart en 21 april staat de vragenlijst Quick Scan Lokale Democratie op: https://www.midden-groningen.nl/geefjemening

Die vragenlijst is ontwikkeld door de landelijke organisatie ‘Democratie in Actie’. We horen ook graag van jou!


2-4-2021

Pumptrack in Harkstede

Sport- en speelvoorziening Harkstede

Een aantal enthousiaste ouders uit Harkstede is een leuke petitie gestart, namelijk voor een zogenaamde 'pumptrack': een multifunctionele sport- en speelvoorziening buiten, voor klein én groot. Het is een parcours van asfalt voor alles op wielen: BMX-fietsen, mountainbikes, steps, loopfietsjes, skates of skateboards en heeft dan ook voor elk wat wils! Velen zijn positief over de pumptrack en hebben de petitie al getekend. Hopelijk doet Scharmer net zo enthousiast mee!

De petitie kan eenvoudig getekend worden via:

Klik hier voor de petitie.


Skeave Huse, update.

Geachte lezer,

Op vrijdag 12 maart zal een update worden gegeven over de stand van zaken rondom het plan Woonvorm Hoofdweg te Harkstede GN.

In de deze mail vind u het artikel, wat geplaatst wordt in de gemeentelijke ‘Nieuwsbrief – Oost’.

In het artikel geven wij informatie over het omgevingsonderzoek en een terugblik op de digitale bijeenkomst van 19 januari j.l.

Artikel 12 maart Nieuwsbrief Oost

Klik op bovenstaande link.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben.

Kunt u mailen naar: Claudia Versloot  (projectmanager)   claudia.versloot@groningen.nl of Alfred Zuidhof (projectsecretaris) alfred.zuidhof@groningen.nl

 

Namens het projectteam plan Woonvorm Hoofdweg.

Met vriendelijke groet,

 

Alfred Zuidhof

 

Projectsecretaris

Stadsontwikkeling  (Ruimtelijke Ontwikkeling en Uitvoering)

Gemeente Groningen

Meer Skeave Huse, Groningen / Harkstede.

Teken hier de petitie of lees meer informatie.


16-01-2021

Nieuwjaars foto puzzeltocht in Scharmer

Omdat Nijjoarsklokje in Scharmer dit jaar niet door kon gaan, organiseerde het bestuur van de Dorpsvereniging Scharmer een alternatief. Een fotopuzzeltocht met details rond en aan de huizen in  Scharmer. Fascinerend hoeveel leuke ornamenten je dan ontdekt in je eigen dorp. Maar het allerleukste was dat de bewoners massaal met de puzzel in de hand naar buiten en aan het zoeken gingen naar de juiste antwoorden. Op zonnige middagen zag je puzzelende inwoners verwonderd om zich heen kijken. Er werden praatjes gemaakt met andere puzzelende mensen, vragen gesteld over niet gevonden ornamenten en soms oplossingen gedeeld. Vele inzendingen kwamen binnen, bijna allemaal foutloos. Heel leuk waren ook de reacties en complimenten van jullie. Bedankt.

Aan Lizette de Poel, notaris in Hoogezand, werd gevraagd de winnaars uit de foutloze inzendingen te trekken. De winnaar van deze puzzeltocht werd de Anneke en Ubbo van Sijtsema. (zie foto) Ze werden verblijd met de Scharmer vlag en eeuwige roem. Ze ontvingen van de voorzitter van DVS, Albert Bakker, de mooie vlag van Scharmer.

We hebben ook bijzondere aandacht geschonken aan de familie die als eerste en foutloos de puzzel inleverden. Fransien Haagsma en Niek, Robbin en Jorik van Prooijen (Hoofdweg 81). Ze adresseerden de antwoorden van de puzzeltocht aan S. Peurtocht (speurtocht). Ook zij werden door Albert Bakker verblijd met een attentie.

De antwoorden van de puzzeltocht staan op de website. Zo kun je ook nog vanuit je warme stoel genieten van al dat moois in Scharmer.

Christine Hillemans.



23-12-2020

Het jaarverslag 2020  van de nestkastjes is binnen. Daarvoor verwijs ik u naar de afdeling werkgroepen / afdeling nestkastjes. Daar leest u dan over alle bezettingsresultaten van alle nestkasten in Scharmer en wijde omgeving in de gemeente Midden Groningen.



29-11-2020

Fietspad Herenlaan opgeknapt.

Het fietspad Herenlaan is opgeknapt met een nieuwe leemlaag zodat we hier weer veilig overheen kunnen fietsen.

De werkzaamheden waren afgelopen donderdag en vrijdag 26 en 27 november.

Foto: Jos Hillemans.



VRAGEN OF JE MENING KENBAAR MAKEN OVER DE NIEUWE WOONVORM IN HARKSTEDE

De gemeente, 6 zorginstellingen en woningcorporatie Lefier willen in Groningen een nieuwe woonvorm starten. Bedoeld voor een groep mensen voor wie nu nog geen goede woonplek is. De beoogde nieuwe woonvorm bestaat uit 10 eenpersoonswoningen, waarvan 1 voor de beheerder is. Als tijdelijke locatie is gekozen voor de Hoofdweg 143a in Harkstede

Voor meer informatie zie:
https://gemeente.groningen.nl/actueel/nieuws/plan-voor-nieuwe-woonvorm-aan-hoofdweg-in-harkstede

Heb je vragen of wil je je mening kenbaar maken over deze plannen van de gemeente Groningen?

Vul dan het contactformulier in op de website van de gemeente Groningen: https://gemeente.groningen.nl/contact

1. Kies de optie ? Vraag melding of klacht
2. Klik door op ? Vraag stellen
3. Klik op Contactformulier en vul je gegevens en mening/vraag in!

Volgende week week dinsdag 29 september vindt een overleg plaats  tussen de wethouder, het bewonerscomité en 2 vertegenwoordigers van de Dorpsvereniging Harkstede. Tevens stuurt de gemeente Midden-Groningen een brief naar het college van B&W waarin ze haar zorgen uit over de onrust die de plannen veroorzaken onder haar bewoners. 


17-9-2020

Terugkoppeling overleg Gemeente Groningen Hoofdweg 143a Harkstede, Skaeve Huse

Er komt binnenkort een gesprek met een afvaardiging van de direct omwonenden en de drie wethouders van de gemeente Groningen die erbij betrokken zijn. Vanuit Dorpsbelangen Harkstede schuift ook een bestuurslid aan. Daarna zullen er of een of meerdere bijeenkomsten georganiseerd worden voor inwoners van Harkstede GN en Harkstede MG en overige betrokkenen/geïnteresseerden. Omdat er ook veel reacties bij ons binnenkomen die naar de gemeente Groningen zouden moeten, zal de gemeente Groningen een bericht opmaken die wij in onze media op kunnen nemen, waarin inwoners gewezen worden op gebruikmaking van een inspraak/vragen formulier. Mogelijk kunnen jullie dat dan ook delen.

 

Oorspronkelijk eerste bericht DvhN

Interview buurvrouw.

Bericht RTVNoord

Bericht plannen RTVNoord

Bericht DVHN.

Bericht 2 DVHN.

Info gemeente Groningen

Meer info Gemeente Groningen

Bezwaar maken


10 september 2020

Beste omwonenden van de ecologische verbinding Westerbroek,

Hierbij een kort bericht over de stand van zaken van de werkzaamheden Westerbroek,

Het grondwerk aan de noordzijde van de Hoofdweg is bijna gereed. Er vindt geen transport meer plaats tussen het gebied aan de noordzijde en de zuidzijde van de weg.

In het gebied tussen de Hoofdweg en de A7, deelgebied 4,  wordt volop gewerkt. Het profiel van het borgterrein is gereed. Daar wordt in november bomen geplant. De grondwal krijgt al vorm en de ontgraving van de slenk is ongeveer op 1/3.

De afgelopen periode is gecontroleerd of er nog vogels broeden in de beplanting aan de zuidzijde van de Scharmerplas op het voormalig eigendom van de gemeente. De vogels zijn uitgevlogen. Vanaf volgende week zal er gekapt worden voor de aanleg van een parkeerplaats vlakbij de Herenlaan en de aanleg van de slenk. De parallelweg langs de A7 is dan afgesloten, ook vanwege grondtransport via de Bieleveldslaan.

In deelgebied 3, tussen de A7 en de Borgweg,  is het grondwerk gestart.  In oktober zal het grondwerk in deelgebied 2 tussen de Borgweg en de Oudeweg starten en in januari 2021 in deelgebied 1, ten zuiden van de Oudeweg.

Bijgevoegd een luchtfoto van Koos Boertjens van het gebied aan de noordzijde van de snelweg en een foto van het werk in uitvoering van Mark Schuurman.

 

Met vriendelijke groet,

 

Karin de Ruijter

Medewerker Gebiedsontwikkeling


Scharmer heeft ook een AED. 

Afgelopen woensdag, 1 juli 2020, werd tijdens een feestelijke bijeenkomst de AED opgehangen bij de ingang van het Park de Borgmeren. Het initiatief kwam van de werkgroep gezondheid in Scharmer, die was opgericht naar aanleiding van de vastgestelde dorpsvisie. Albert Bakker en Brenda Aalders van de werkgroep overhandigden de AED symbolisch aan Mw Lekkerkerker van het Park de Borgmeren en Christine Hillemans van de Dorpsvereniging Scharmer. Voor de aanschaf van deze AED is een bijdrage beschikbaar gesteld door de gemeente Midden-Groningen, het Park de Borgmeren en de Dorpsvereniging Scharmer. De Dorpsvereniging is verantwoordelijk voor het jaarlijkse onderhoud. Een training hoe het apparaat te gebruiken wordt georganiseerd voor de leden van de Dorpsvereniging en medewerkers van het Park. In het slotwoord, uitgesproken door Christine Hillemans, werd de hoop uitgesproken dat dit prachtige apparaat voor eeuwig aan de muur zou blijven hangen, dus dat we het apparaat nooit nodig zullen hebben. Na afloop genoten de aanwezigen van een hapje en drankje aangeboden door het park de Borgmeren.

1-7-2020


Scharmer nam op ludieke manier afscheid van dorpsvereniging-voorzitter Jan Ramm.

Het dorp Scharmer heeft op een ludieke manier afscheid genomen van voorzitter Jan Ramm van de Dorpsvereniging Scharmer. Het plan was dat Jan Ramm op 15 juni 2020 tijdens de Algemene Vergadering zou aftreden als voorzitter.

Jan is jarenlang voorzitter van het bestuur geweest en het boegbeeld van het dorp. Het bestuur bedacht een alternatief afscheid. Afgelopen maandagavond werd Jan thuis opgehaald met een kar en muziek. De rondgang door het dorp bleef niet onopgemerkt, de inwoners van Scharmer vormden een erehaag voor de voorzitter, die dat echt verdiend had.

17-6-2020