De genoemde bijlagen kunt u downloaden:

 

Notulen Algemene Vergadering 30 Juni 2023
PDF – 420,8 KB 39 downloads
Bijlage 1 Algemeen Jaarverslag 2023
PDF – 153,8 KB 86 downloads
Bijlage 2 Overzicht Vrijwilligers 2023 2024
PDF – 107,1 KB 63 downloads
Bijlage 3 Financieel Jaarverslag 2022 2023
PDF – 270,0 KB 91 downloads
Bijlage 4 Verklaring Kascommissie 2022 2023
PDF – 109,3 KB 67 downloads
Bijlage 5 Begroting 2023 2024
PDF – 191,0 KB 86 downloads
Bijlage 6 Opbrengst Brainstormsessie 2021 2022
PDF – 105,4 KB 76 downloads
Bijlage 7 Jaarverslag Werkgroepen 2022 2023
PDF – 194,7 KB 60 downloads
ALV Rondje Scharmer
Word – 12,6 KB 61 downloads
Notulen Algemene Vergadering 16 Juni 2022 CONCEPT
PDF – 170,8 KB 64 downloads
Uitnodiging Algemene Vergadering 2023
PDF – 171,2 KB 75 downloads