Privacy- en fotobeleid

Dorpsvereniging Scharmer

 

Scharmer, september 2019

Beste leden van de Dorpsvereniging Scharmer,

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die persoonsgegevens in een bestand bewaren. Het bestuur van de Dorpsvereniging heeft haar beleid hierover kort en krachtig samengevat. Dit kunt u ook lezen op onze website https://dorpsverenigingscharmer.

nl/avg

 

Het privacy beleid van DVS in 9 uitgangspunten:

 1. We hebben één (beveiligd) digitaal ledenbestand, waarin de door u verstrekte gegevens zijn opgenomen. Deze persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, emailadres, telefoonnummer) delen we uitsluitend binnen het bestuur van DVS.
 2. We gebruiken je persoonsgegevens uitsluitend voor eigen diensten (zoals het versturen van  ledenmails, contributieheffing).
 3. De secretaris van DVS beheert dit ledenbestand.
 4. We verstrekken je persoonsgegevens niet aan derde partijen zonder geldige reden en/of zonder vooraf u toestemming te hebben gevraagd.
 5. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig om je van dienst te kunnen zijn.
 6. We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je gegevens zijn verkregen. 
 7. Leden kunnen hun eigen gegevens uit dit bestand opvragen bij de secretaris.
 8. Als u een datalek vermoedt, vragen we u dit te melden bij de secretaris.
 9. We respecteren je privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Het bestuur wil graag de website aantrekkelijker maken door ook foto’s tijdens activiteiten te maken en te plaatsten op de website van DVS.

Het foto beleid van DVS in 3 uitgangspunten

 1. We volgen de landelijke vuistregel (in de sportwereld) dat voor het maken en publiceren van fotobeelden bij activiteiten geen toestemming nodig is. Dit valt onder vrijheid van meningsuiting.
 2. We maken bij elke evenement kenbaar dat er gefotografeerd wordt.
 3. Als u bezwaar heeft tegen publicatie van een foto van u of uw kinderen op onze website, dan kunt u dit kenbaar maken bij de penningmeester. Wij publiceren dan geen foto’s van u en/of uw kinderen op de website.

Toestemming in het kader van de AVG

Naam:

Adres:

Telefoon:

Om deze informatie van alle inwoners van Scharmer te hebben, vragen we u altijd te reageren, dus  als u wel/ geen toestemming verleent.

Ik geef toestemming voor het vastleggen en verwerken van mijn gegevens hierboven voor informatieverstrekking en contributieheffing.

□ Ik ga akkoord met het privacy beleid van DVS zoals omschreven op de website.

□ Ik geef toestemming voor het maken van foto’s tijdens evenementen en activiteiten van DVS en het gebruik hiervan op de website van DVS.

□ Ik geef toestemming (indien van toepassing) voor het maken van foto’s van mijn kinderen en jongeren onder de 16 jaar tijdens evenementen en activiteiten van onze organisatie en het gebruik hiervan op onze website.

 

Handtekening  1

 

Handtekening  2

 

Handtekening jongeren boven de 16 jaar

 

 

P.S. Wilt u dit formulier ingevuld per email versturen naar info@dorpsverenigingscharmer.nl

Het bestuur van de Dorpsvereniging Scharmer