Werkgroep Noaberschap


Informatie van de werkgroep Noaberschap:


In een van de Nieuwsbrieven heb je iets kunnen lezen over de werkgroep Noaberschap en wat zij doet. Wij willen ons hierbij aan je voorstellen.
Bram Bos (DVS), Koba Bleeker (coördinator), Feikje Geertsma, (achterwacht coördinator), Christine Hillemans, Anita Lemmers en Joke Leijdsman. 

Als inwoners van Scharmer kun je ons met noaberschap natuurlijk ook helpen. We hopen (en verwachten eigenlijk) dat je contact hebt en houdt met de naaste buren en signaleert als die buren incidenteel hulp nodig hebben. Maar mocht je als inwoner niemand hebben waarop een beroep gedaan kan worden of signaleer je in je naaste omgeving dat iemand misschien hulp nodig heeft dan kun je contact met ons opnemen.

Je kunt je signaal of informatie doorgeven aan Koba Bleeker, coördinator van deze werkgroep. Wij nemen dan contact met je op en proberen de hulpvraag zo snel mogelijk op te lossen.

Mocht je vragen hebben hierover dan horen we dat ook graag!

Verder organiseert de werkgroep elke eerste maandag van de maand een koffiemorgen in park Borgmeren. De agenda van deze koffieochtenden vind u hier.


Feikje Geertsma & Koba Bleeker

De werkgroep Noaberschap (vanaf links naar rechts) op bijgaande foto's:

In volgorde: Bram Bos,  Koba Bleeker, Feikje Geertsma, Christine Hillemans. Nog geen foto: Anita Lemmers en Joke Leijdsman.