Toneel

40 jaar

Toneelgroep Scharmer

OPENLUCHTSPEL

Vanaf half januari wordt er door ons druk en met veel enthousiasme gerepeteerd voor het EERSTE OPENLUCHTSPEL in Scharmer. Dit alles ter ere van het 40-jarig bestaan van de Toneelgroep Scharmer!

Er komt natuurlijk heel wat bij kijken om zoiets groots te realiseren, zowel organisatorisch als financieel.

Organisatorisch: Er zullen heel wat vrijwilligers worden ingeschakeld. Als je nog niet bent gevraagd dan komt dat nog. Je maakt het ons natuurlijk gemakkelijker als je je zelf meldt.

Financieel: We hebben verschillende fondsen verzocht bij te dragen. Dat ziet er goed uit, de eerste bedragen of toezeggingen zijn inmiddels binnen. Ook u kunt ons financieel helpen. Wij mogen bij de COOP in Harkstede bij de lege flessen automaat een bus plaatsen waarin u uw statiegeldbonnetje kunt doen. Aan het eind van de actie betaalt de COOP de waarde van alle bonnetjes aan ons uit.

Zo zorgen we er met elkaar voor dat het openluchtspel bij de Scharmerplas op 19, 20 en 21 september een groot succes wordt.

Alvast heel erg bedankt voor uw support.

Toneelgroep Scharmer

PS: Hebt u een vraag of idee? Aarzel niet,  bel met Greetje Schrik, tel 06-50541001 of mail naar openluchtspel@dorpsverenigingscharmer.nl


Nijs van Toneelgroep Schaarmer.

In 2024 bestaait de Toneegroep Schaarmer 40 joar. We willen doar wat biezunders van moaken. Wie goan der n groot spektoakel van moaken mit n openluchtspel.

Dat gaait nait allain n bult centen kosten, denk mor es aan n tribune, geluud, verlichten en wat aal nait meer. Soamen mit Dörpsverainen binnen wie bezeg doar subsidies veur te kriegen.

En dat zigt ter goud oet! Mor noast het geld hebben wie ook joen hulp neudeg. Nait dat ie mitspeulen mouten, (mag wel) mor handege Harries veur t baauwen van n dekor, techniek, of hand en spandainsten bie de veurberaaidens en bie de oetvoerens.

Nait te beschaaiden wezen, gewoon even ain van onze groep aanschaiten en zeggen:” ‘Joa dat liekt mie wat, ik dou mit.’ 

Mit nkander de scholders der onder veur t dörp.

O joa, de doatums dat we goan speulen binnen 19, 20 en 21 september 2024. Schrief doatums vast op en nait vergeten joe op te geven om ons te helpen.

Noamens toneelgroep Schaarmer,

Gea Wildeboer