• DVS is er voor jou en u.
 • Een heel goed 2023!
 • Check de agenda 2023.
 • Check de Nieuwspagina!
 • Meld je aan voor de nieuwsbrief via website.

Vrijwilliger gezocht in het kader van noaberschap.

In 2019 is de dorpsvisie door jullie vastgesteld. Het doel van deze visie is Scharmer leefbaar en veilig te houden voor en door al haar inwoners. Maar Scharmer kan alleen leefbaar en veilig gehouden worden als jullie zelf een actieve rol vervullen. Aandacht voor elkaar en ‘noaberschap’ is hierbij belangrijk. De gedachte “samen kunnen we meer dan alleen” is leidend. Inwoners geven aan wat zij te bieden hebben en/of wat zij nodig hebben.

Wat kunnen inwoners nodig hebben? Wat is de vraag achter de vraag? Het kan zijn dat een inwoner uit Scharmer incidenteel vervoer naar een instantie nodig heeft, dat er een klus in huis is die de inwoner tijdelijk niet meer kan uitvoeren. Maar soms hebben inwoners hele andere vragen. Een aantal inwoners heeft aangegeven bereid te zijn om ondersteuning te biedeninfo@dorpsverenigingscharmer.nl. De taak van deze vrijwilliger is om de vraag en aanbod te combineren. Lijkt het je een mooie taak? Meld je dan aan via info@dorpsverenigingscharmer.nl

Vrijwilligers gezocht in het kader van de preventie van de eikenprocessierups.

In Scharmer staan alleen al langs de Hoofdweg een groot aantal eikenbomen. We proberen volgend voorjaar preventief de eikenprocessierups te weren, daarvoor hebben we een aantal vrijwilligers  nodig.

Wat is ons plan:

 • De Hoofdweg van Scharmer wordt in een aantal delen opgedeeld.
 • Het bestuur probeert een aantal vrijwilligers te werven om de nestkastjes aan de Hoofdweg op te hangen, schoon te houden en te rapporteren aan Carriene Knol (Hoofdweg 40). Carriene rapporteert dan weer aan de verantwoordelijke ambtenaar van onze gemeente.
 • Wat wordt de taak van deze vrijwilligers:
  • Elke vrijwilliger kan eind november 2019 een aantal genummerde nestkastjes ophalen (afhankelijk van het aantal nestkastjes dat we van de gemeente ontvangen) bij Carriene om ze tot eind december op te hangen in de bomen van de Hoofdweg. Meesjes gebruiken deze kastjes in het najaar als slaapplek.
  • Elk jaar in oktober worden deze nestkastjes door vrijwilligers schoongemaakt, indien nodig gerepareerd of vervangen.
  • In oktober 2020 rapporteer je per email (in een Excel bestand) aan Carriene.
 • In de rapportage wordt vermeld:
  • Zijn de nestkastjes in gebruik geweest ( te zien aan het nestmateriaal)
  • Door welke vogels is het nestkastje gebruikt (te zien aan het soort nestmateriaal)
  • Hoeveel nestjes zijn er in een nestkastje gemaakt? (te zien aan de stapeling van de nestjes)
  • Zijn er nestkastjes vernield door spechten, zo ja hoeveel?
  • Zijn deze nestkastjes te herstellen (metalen plaatje voor opening) of moeten er nieuwe nestkastjes opgehangen worden?
  • Hoeveel nieuwe kastjes/metalen plaatjes heb je nodig?

Lijkt het je een mooie taak? Meld je aan via info@dorpsverenigingscharmer.nl

Vrijwilligers gezocht voor de Werkgroep natuurontwikkelingen.

Deze werkgroep informeert de inwoners van Scharmer over onderstaande activiteiten en adviseert de leden van het bestuur DVS gevraagd en ongevraagd. 

 • Wat is de stand van zaken van de faunapassage aan de Hoofdweg. Hoe zit het met de faunaduikers bij de Borgweg en de Oude weg, de passage onder de A7? Wat betekent het tracé van de verbindingszone voor de inwoners?
 •  Zijn er in ons gebied zeldzame dieren en/of planten? Wat kunnen we ondernemen om deze in stand te houden?
 •  Wat kunnen plannen van de gemeente over het laagveengordelproject Groeningen voor ons betekenen; hoe kunnen we profiteren van activiteiten van de werkgroep Natuur en Landschap Duurswold, van initiatieven van bewoners?

Menno Gerkema wil graag met een of twee inwoners deze activiteit verder invullen. Wie heeft zin om hieraan mee te werken? Graag je reactie via de email naar m.p.gerkema@rug.nl en/of christine@hillemans.nl

Vrijwilligers gezocht als chauffeur  voor bus 516.

Stichting Stadsvervoer heeft met de uitbreiding van lijn 516 extra vrijwilligers nodig om deze bus te laten rijden. Hiermee wordt de verbinding tussen Scharmer en Hoogezand (met opstapmogelijkheden naar Appingedam/Delfzijl) in stand gehouden.

Het profiel voor een vrijwillige chauffeur:

 • In bezit van rijbewijs B.
 • Verklaring van goed gedrag (VOG), kosten hiervoor worden vergoed.
 • Minimaal 8 uur per week beschikbaar.
 • Minstens 3-4 uur per week actief als chauffeur op de bus.
 • Medische keuring bij Jager in Haren. Connexxion betaalt de kosten.

Meer informatie over deze vrijwilligersbaan en aanmelding als vrijwilliger kan via hun website http://www.stadsvervoerhs.nl/informatie/vacatures.