Oproep voor bestuursleden en dragers.

Wie komt ons bestuur versterken?

De Begrafenis- & crematievereniging Harkstede-Scharmer is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Deze mensen moeten echter wel lid zijn van onze vereniging.
We zijn een actief bestuur, dat de belangen van onze leden zo goed mogelijk behartigt. Daarbij worden we door de provinciale Federatie ondersteund Momenteel zijn we met 4 bestuursleden, maar het zou heel fijn zijn als er nog iemand bij komt. De taken/functies worden in goed overleg verdeeld.
De vergaderfrequentie is 1 vergadering per 8 weken. Wil je eens een vergadering bijwonen om je zo te oriënteren: van harte welkom! Je kunt daarvoor contact opnemen met onze secretaris, telefoonnummer: 06-30 01 70 12 of voorzitter: 050-4042204.
Bij hen kun jij je ook melden als je belangstelling hebt voor een bestuursfunctie.
Voor meer info: zie onze website: www.begrafenisencrematieverenigingharkstede-scharmer.nl
We zoeken een aantal dragers van de kist tijdens een begrafenis. Deze mensen hoeven geen lid van de vereniging te zijn. Het is echt teamwerk, waarvoor je wordt geschoold. Dragers komen gemiddeld
2 x per maand in actie.
Info en aanmelding bij Geert Dijkstra, mobile nummer: 06-23 47 88 97.

Vrijwilligers gezocht in het kader van de preventie van de eikenprocessierups.

In Scharmer staan alleen al langs de Hoofdweg een groot aantal eikenbomen. We proberen volgend voorjaar preventief de eikenprocessierups te weren, daarvoor hebben we een aantal vrijwilligers  nodig.

Wat is ons plan:

 • De Hoofdweg van Scharmer wordt in een aantal delen opgedeeld.
 • Het bestuur probeert een aantal vrijwilligers te werven om de nestkastjes aan de Hoofdweg op te hangen, schoon te houden en te rapporteren aan Carriene Knol (Hoofdweg 40). Carriene rapporteert dan weer aan de verantwoordelijke ambtenaar van onze gemeente.
 • Wat wordt de taak van deze vrijwilligers:
  • Elke vrijwilliger kan eind november 2019 een aantal genummerde nestkastjes ophalen (afhankelijk van het aantal nestkastjes dat we van de gemeente ontvangen) bij Carriene om ze tot eind december op te hangen in de bomen van de Hoofdweg. Meesjes gebruiken deze kastjes in het najaar als slaapplek.
  • Elk jaar in oktober worden deze nestkastjes door vrijwilligers schoongemaakt, indien nodig gerepareerd of vervangen.
  • In oktober 2020 rapporteer je per email (in een Excel bestand) aan Carriene.
 • In de rapportage wordt vermeld:
  • Zijn de nestkastjes in gebruik geweest ( te zien aan het nestmateriaal)
  • Door welke vogels is het nestkastje gebruikt (te zien aan het soort nestmateriaal)
  • Hoeveel nestjes zijn er in een nestkastje gemaakt? (te zien aan de stapeling van de nestjes)
  • Zijn er nestkastjes vernield door spechten, zo ja hoeveel?
  • Zijn deze nestkastjes te herstellen (metalen plaatje voor opening) of moeten er nieuwe nestkastjes opgehangen worden?
  • Hoeveel nieuwe kastjes/metalen plaatjes heb je nodig?

Lijkt het je een mooie taak? Meld je aan via info@dorpsverenigingscharmer.nl

Vrijwilligers gezocht voor de Werkgroep natuurontwikkelingen.

Deze werkgroep informeert de inwoners van Scharmer over onderstaande activiteiten en adviseert de leden van het bestuur DVS gevraagd en ongevraagd. 

 • Wat is de stand van zaken van de faunapassage aan de Hoofdweg. Hoe zit het met de faunaduikers bij de Borgweg en de Oude weg, de passage onder de A7? Wat betekent het tracé van de verbindingszone voor de inwoners?
 •  Zijn er in ons gebied zeldzame dieren en/of planten? Wat kunnen we ondernemen om deze in stand te houden?
 •  Wat kunnen plannen van de gemeente over het laagveengordelproject Groeningen voor ons betekenen; hoe kunnen we profiteren van activiteiten van de werkgroep Natuur en Landschap Duurswold, van initiatieven van bewoners?

Menno Gerkema wil graag met een of twee inwoners deze activiteit verder invullen. Wie heeft zin om hieraan mee te werken? Graag je reactie via de email naar m.p.gerkema@rug.nl en/of christine@hillemans.nl

Vrijwilligers gezocht als chauffeur  voor bus 516.

Stichting Stadsvervoer heeft met de uitbreiding van lijn 516 extra vrijwilligers nodig om deze bus te laten rijden. Hiermee wordt de verbinding tussen Scharmer en Hoogezand (met opstapmogelijkheden naar Appingedam/Delfzijl) in stand gehouden.

Het profiel voor een vrijwillige chauffeur:

 • In bezit van rijbewijs B.
 • Verklaring van goed gedrag (VOG), kosten hiervoor worden vergoed.
 • Minimaal 8 uur per week beschikbaar.
 • Minstens 3-4 uur per week actief als chauffeur op de bus.
 • Medische keuring bij Jager in Haren. Connexxion betaalt de kosten.

Meer informatie over deze vrijwilligersbaan en aanmelding als vrijwilliger kan via hun website http://www.stadsvervoerhs.nl/informatie/vacatures.