• De dorpsvereniging is er voor jou en u.
  • Welkom in Scharmer.
  • Toneelvereniging zoekt acteurs.
  • Check de Nieuwspagina!
  • ALV 17-6-2021 om 19:30 uur.

Werkgroep Noaberschap

 

De werkgroep Noaberschap (vanaf linksboven naar rechtsonder op bijgaande foto):

In volgorde: Bram Bos,  Koba Bleeker, Feikje Geertsma,

Christine Hillemans, Adriaan Cornelisse. Greetje Schrik en Gea Wildeboer

 

Wat kunnen wij voor je doen?
• Iedereen die even noaberschap nodig heeft kan een beroep op ons doen.
• We denken dan aan incidentele/tijdelijke klussen, met een begin- en einddatum voor jong en oud. Bijvoorbeeld een ziekenhuisrit, in een noodsituatie oppassen op jonge kinderen, een
keertje boodschappen doen etc.
Als inwoners van Scharmer kun je ons met noaberschap natuurlijk ook helpen. We hopen (en
verwachten eigenlijk) dat je contact hebt en houdt met de naaste buren, aanklopt en signaleert als
die buren incidenteel hulp nodig hebben. Maar mocht je niemand hebben waarop een beroep
gedaan kan worden of ziet je in je naaste omgeving dat iemand misschien hulp nodig heeft dan kun
je contact met ons opnemen. Je kunt je signaal of informatie doorgeven aan Koba Bleeker,
coördinator van deze werkgroep. Wij nemen dan contact met je op en proberen de hulpvraag zo snel
mogelijk op te lossen. Mocht je vragen hebben hierover dan horen we dat ook graag.

 

Ook hier is eventueel hulp in te roepen.